Zoals jullie wellicht weten was er dinsdagavond 2 februari opnieuw een persconferentie. Onze minister-president heeft daarin verteld dat de lockdown zal worden verlengd.

Het onderwijs op de praktijkscholen gaat, zoals dat nu georganiseerd is, door. Dat betekent dat ook de 1,5 meter afstand regel blijft gelden.
Het kabinet vindt het heel belangrijk dat onze leerlingen op school les krijgen.

Daarom hebben we met het College van Bestuur van SCOH afgesproken dat wij het rooster zoals dat nu van toepassing is continueren en dus gedeeltelijk open blijven. Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen en de afstandsmaatregel uit te kunnen voeren, kiezen we ervoor om niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school te laten komen.
Dat betekent dat alle leerlingen een deel van de week op school zullen zijn. De stages zullen ook zoveel mogelijk doorgaan.

Hoe het rooster van uw zoon/dochter er exact uit ziet, hoort uw zoon/dochter via zijn/haar mentor.
Dit nieuwe rooster zal in ieder geval t/m dinsdag 2 maart duren.

Wij houden ons uiteraard nog steeds aan alle richtlijnen en protocollen van de overheid. De beslisboom 12+ is hierbij leidend. We vinden het fijn om te merken dat zowel de leerlingen en u als ouder deze richtlijnen ook volgen. Daarvoor dank.

Mocht u twijfelen of uw zoon/dochter naar school mag komen, kunt u ons uiteraard altijd even bellen.

Met vriendelijke groet,

Mevr. D.F.M. van Maanen
Directeur