Aanmelden

In het nieuwe schooljaar hebben we in de 1e klas plaats voor 51 leerlingen. De procedure en het aanmeldingsbeleid vindt u via deze link.
Plaatsing tijdens het schooljaar en in hogere klassen is afhankelijk van of er plaats is en of de nieuwe leerling in te passen is in de bestaande klassen.

Op dit moment is het meer mogelijk om je aan te melden voor schooljaar 2022-2023. Bellen voor meer informatie mag natuurlijk altijd.


Aanmelding betekent niet automatisch plaatsing. Aangemelde leerlingen moeten aan de criteria voor het Praktijkonderwijs voldoen, passen binnen het ondersteuningsprofiel van de Poort en bij meer dan 51 aanmeldingen moet er geloot worden.

Bij plaatsing zijn er 2 voorrangsregels: een aangemelde leerling die aan de eisen voor plaatsing voldoet heeft voorrang en hoeft niet mee te doen bij een eventuele loting, als:

  1. een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van eerste keuze zit.
  2. een van de ouders op de school van eerste keuze werkt;

N.B..: Deze voorrangsregels gelden alleen bij de aanmelding voor de school van de 1e keus.

Aanmelden kan vanaf zaterdag 12 februari 2022 tussen 10:00 uur en 12:00 uur tot en met vrijdag 25 februari 2022 op werkdagen tussen 8:00 uur en 15:00 uur.

Donderdag 7 april 2022 tussen 15:00 uur en 17:00 uur krijgt u te horen of uw kind geplaatst wordt op de Poort of op een andere Praktijkschool, of dat uw kind niet naar het Praktijkonderwijs kan en naar een andere schoolsoort wordt doorverwezen.