Aanmelden

In het nieuwe schooljaar hebben we altijd 51 plaatsen in de 1e klas en in totaal hebben we maximaal 250 plaatsen over de leerjaren verspreid. Plaatsing tijdens het schooljaar en in hogere klassen is afhankelijk van of er plaats is en of de nieuwe leerling in te passen is in de bestaande klassen. In de 2e aanmeldperiode is het niet zeker of we nog plaats hebben. Bel daarom eerst om dat te vragen. Als er plaats is kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. We behandelen de aanmeldingen in volgorde van binnenkomst.


Aanmelden betekent niet automatisch plaatsing. Er moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden afgegeven door het SWV Zuid Holland West. Pas als die TLV is afgegeven is de plaatsing definitief.

Bij plaatsing hanteert de Poort twee voorrangsregels:

  1. Broertjes en zusjes van leerlingen van de Poort hebben voorrang.
  2. Kinderen van personeel van de Poort hebben voorrang.

Aanmelden kan vanaf zaterdag 26 januari 2019. De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Uiterlijk 6 weken na aanmelding krijgt u een bericht van plaatsing onder voorbehoud van het afgeven van de TLV.

Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding kan vanaf begin oktober.

Bel 070 358 89 70 en vraag naar dhr. L Zethof.