Afsluiting 2020 en start 2021


Maandag avond 15 december heeft onze minister-president Mark Rutte een harde lockdown aangekondigd.

Voor het praktijkonderwijs is het nog onduidelijk wat de exacte gevolgen zullen zijn. Daar zijn verschillende berichtgevingen over. Er wordt verwacht dat daar eind deze week, begin volgende week meer duidelijkheid in komt. Wij zullen jullie/u via de mail blijven informeren.

Voor nu betekent dit dat we vanaf woensdag 16 december over zullen gaan op onderwijs op afstand. Op vrijdag 18 december hebben de leerlingen geen onderwijs, dan start de kerstvakantie. De leerlingen die stage lopen, gaan, indien mogelijk, op de stagedagen gewoon naar hun stage. Op maandag 4 januari starten de leerlingen weer met onderwijs op afstand. Op maandag 4 januari worden de leerlingen en de ouders verder geïnformeerd over de periode daarna.

De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in de kerstvakantie.

Onderwijs op afstand

Net zoals in het voorjaar zullen wij het onderwijs op afstand verzorgen. Leerlingen hebben boeken mee gekregen en er zal digitaal les worden gegeven. Hiervoor werken wij in Teams. De afgelopen weken hebben de leerlingen allemaal een eigen account gekregen en hier les over gehad. Het is ook mogelijk om met je mobiele telefoon in te loggen op Teams.

Via je mentor zal je worden geïnformeerd over je digitale rooster en de opdrachten die je moet maken.

Voor het (digitale) afstandsonderwijs gelden, net als op school, regels. Als je je niet aan deze regels houdt, dan zullen er consequenties zijn.

De regels en afspraken zijn als volgt:

  • Je bent iedere dag op de afgesproken tijden digitaal aanwezig in Teams. Ben je niet zichtbaar aanwezig, dan word je als ongeoorloofd afwezig genoteerd.
  • Je zet je microfoon uit en je camera aan.
  • Je maakt geen opnames van video’s en chatgesprekken met leraren en medeleerlingen.
  • Leerlingen mogen (door de leraar) opgenomen filmpjes niet bewerken of delen.
  • Je werkt tussen 09.00 en 14.30 uur aan je opdrachten en lessen, de leerkrachten zijn in die tijd ook bereikbaar.

Op de geplande vrije (feest) dagen zal de (digitale) school, net als normaal, gesloten zijn. Je hebt dan, net als de leerkrachten, een vrije dag!

De kerstvakantie start vrijdag 18 december en duurt tot en met vrijdag 1 januari 2021.
Vanaf maandag 4 januari gaat het onderwijs op afstand weer verder.

Ik wens jullie allen een fijne vakantie, blijf gezond!