Inleiding

De Poort praktijkonderwijs biedt voortgezet onderwijs (VO) voor leerlingen die moeite hebben met theoretisch leren. Wij richten ons in het onderwijs dat wij geven eerst op het creëren van een veilige leeromgeving, om daarna samen met de leerling en zijn/haar talenten een onderwijstraject samen te stellen.

Schoolregels

Als leerling krijg je op de Poort de vrijheid om te zijn wie je bent en te doen wat je kan. Om voor iedereen deze vrijheid zo groot mogelijk te maken hebben we de volgende afspraken met elkaar gemaakt.

  1. Wij gaan met respect met elkaar om en luisteren naar elkaar.
  2. Bij binnenkomst begroeten we de docent.
  3. Wij praten Nederlands met elkaar, in en om de school.
  4. Wij doen onze pet/capuchon af in de klas.
  5. Tijdens de lessen staat ons mobieltje uit en is hij onzichtbaar.
  6. Wij hebben tijdens de les geen kauwgum in onze mond.
  7. Wij zijn een rookvrije school.
  8. Wij hebben geen oortjes in.
  9. Wij eten en drinken alleen in de pauze.
  10. Wij mogen voor schooltijd, tijdens de leswissel en in de pauzes naar het toilet.

Schooltijden

Onze lessen beginnen om 08:30 uur en eindigen om 14:25 uur.
In het rooster is ook een zevende uur opgenomen, dat duurt van 14:35 uur tot 15:30 uur. Dit uur is bedoeld voor individuele coaching gesprekken of voor extra lessen die nodig zijn om branche certificaten te halen. Het zevende uur is een vast onderdeel van de lesdag.

Schoolagenda

De school start op maandag 22 augustus 2022 met het ophalen van het rooster en de fotograaf komt deze dag.

APR


24

MEI


5

Meivakantie

MEI


18

MEI


19

Hemelvaart + dag erna

MEI


29

2e Pinksterdag

JUL


5

AUG


18

Studiedagen en Zomervakantie

Let op: Prinsjesdag en de studiedagen geldt alleen voor de leerlingen die les op school hebben. Leerlingen die stage lopen, hebben deze dagen een volledige stagedag.

Een overzichtelijke jaarkalender kan je hier downloaden.