Inleiding

De Poort praktijkonderwijs biedt voortgezet onderwijs (VO) voor leerlingen die moeite hebben met theoretisch leren. Wij richten ons in het onderwijs dat wij geven eerst op het creëren van een veilige leeromgeving, om daarna samen met de leerling en zijn/haar talenten een onderwijstraject samen te stellen.

Schoolregels

Als leerling krijg je op de Poort de vrijheid om te zijn wie je bent en te doen wat je kan. Om voor iedereen deze vrijheid zo groot mogelijk te maken hebben we de volgende afspraken met elkaar gemaakt.

  1. Wij gaan met respect met elkaar om en luisteren naar elkaar.
  2. Bij binnenkomst begroeten we de docent.
  3. Wij praten Nederlands met elkaar, in en om de school.
  4. Wij doen onze pet/capuchon af in de klas.
  5. Tijdens de lessen staat ons mobieltje uit en is hij onzichtbaar.
  6. Wij hebben tijdens de les geen kauwgum in onze mond.
  7. Wij zijn een rookvrije school.
  8. Wij hebben geen oortjes in.
  9. Wij eten en drinken alleen in de pauze.
  10. Wij mogen voor schooltijd, tijdens de leswissel en in de pauzes naar het toilet.

Schooltijden

Onze lessen beginnen om 08:30 uur en eindigen om 14:25 uur.
In het rooster is ook een zevende uur opgenomen, dat duurt van 14:35 uur tot 15:30 uur. Dit uur is bedoeld voor individuele coaching gesprekken of voor extra lessen die nodig zijn om branche certificaten te halen. Het zevende uur is een vast onderdeel van de lesdag.

Schoolagenda

Vakantieplanning 2023-2024:

Vakanties & vrije dagen leerlingen:

Vakantie data
Herfstvakantie Maandag 16 t/m 20 vrijdag oktober 2023
Prinsjesdag Alleen voor het basisonderwijs Dinsdag 19 september 2023
Kerstvakantie Maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie Maandag 19 februari 2024 t/m vrijdag
Paasweekend Vrijdag 29 maart 2024 t/m maandag 1 april
Koningsdag Zaterdag 27 april
Bevrijdingsdag Zondag 5 mei 2024
Meivakantie Maandag 29 april 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024
2e Pinksterdag Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie Maandag 15 juli 2024 t/m vrijdag 23 augustus 2024

Studiedagen:
Studiedag 1 Dinsdag 22 augustus 2023
Studiedag 2 Dinsdag 24 oktober 2023
Studiedag 3 Dinsdag 19 december 2023
Studiedag 4 Vrijdag 16 februari 2024
Studiedag 5 Donderdag 6 juni 2024
Studiedag 6 Donderdag 11 juli 2024
Studiedag 7 Vrijdag 12 juli 2024

Verder zijn er nog weken en/of dagen met een verkort rooster. Hierover informeren wij u met een
brief vlak voordat die week/dag er is.