Stage en uitstroom

Stage

Leerlingen in klas 4 en 5 lopen een arbeidsstage, ook wel Beroeps Praktijkvorming (BPV) genoemd. Een arbeidsstage is anders dan een maatschappelijke stage die de leerlingen al gelopen hebben in klas 2 en 3. In een arbeidsstage wordt gekeken naar werknemersvaardigheden. Drie maal per stage-periode worden deze beoordeeld door de stagebegeleider en de stagedocent.


Doelen

 • Door oriëntatie en ervaring tot passende keuzes komen.
 • Vergroting van de praktische vaardigheden.
 • Bevordering van de sociale redzaamheid.
 • Het ontwikkelen van werknemersgedrag.
 • Voorbereiding op en het toe leiden naar werk.
 • Het vinden van een passende baan.

Lesprogramma

We beginnen al vroeg met het aanleren van werknemersvaardigheden, welke logischerwijs overeenkomen met de vaardigheden die een ieder nodig heeft bij sociale contacten. Elke fase worden de werknemersvaardigheden iets belangrijker.

Beroepsoriënterende fase

Vanaf klas 2 maakt de leerling kennis met verschillende branches. Dit gebeurt in zowel de praktijkvakken als in de theorievakken. De verschillende uitstroomrichtingen worden zo breed mogelijk aangeboden om de leerling een goed beeld te geven van de vakgebieden waar je later in kunt gaan werken. Ook lopen de leerlingen een maatschappelijke stage (MAS) buiten school.

Arbeidsvoorbereiding

In de derde klas start de leerling met een stage binnen school (interne stage), waarbij de werknemersvaardigheden verder worden ontwikkeld onder toezicht van een gediplomeerd docent. In deze fase doen we ook een stage geschiktheidsonderzoek en nemen we een beroepeninteressetest af. Zo wordt het voor de leerling steeds duidelijker wat zijn of haar kwaliteiten én belemmeringen zijn. Als de leerling aan alle voorwaarden voldoet krijgt hij de kans om twee dagen in de week buiten de school stage te gaan lopen. Op school verbreden de leerlingen hun talenten door branchegerichte certificaten te halen, hun Nederlands en rekenen te onderhouden en te verbeteren en hun sociale vaardigheden te verfijnen.

Diplomering & Uitstroom

In klas 4 en klas 5  zijn de leerlingen 16 -, 17 – of 18 jaar en klaar voor de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding op het mbo. We sporen de leerlingen voortdurend aan ambitieus te zijn. Wie ambitie heeft, zet zich voor 100% in, kiest niet alleen voor gemakkelijk en leuk, maar beslist ook voor moeilijk en noodzakelijk. De leerlingen worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun leerroute en werken op basis van hun mogelijkheden toe naar een uitstroom die bij ze past.

Werknemersvaardigheden:

 1. Communicatie
 2. Afspraken nakomen
 3. Leervermogen
 4. Doorzettingsvermogen
 5. Productie
 6. Kwaliteit
 7. Zelfstandigheid
 8. Stressbestendigheid en flexibiliteit
 9. Veiligheid
 10. Gevoel voor arbeidsverhoudingen
 11. Samenwerken

 Tijdens alle fasen wordt er gekeken of de leerling kan werken volgens vier werkprocessen:

 1. Voorbereiden
 2. Uitvoeren
 3. Evalueren
 4. Afronden

In de hier onderstaande folder staat, voor u als bedrijf,  beknopt uitgelegd wie onze leerlingen zijn en wat u van ze mag verwachten en natuurlijk ook wat u van ons als school mag verwachten.

Stagebedrijf

De firma Rietbroek heeft diverse stagiaires lopen van ons en biedt ook nog eens een kans een baan.

Contact

Neem contact met ons via het contactformulier of via [email protected] 

Downloads

Stagefolder voor bedrijven

Om dit bestand te kunnen lezen heeft u Adobe Reader nodig. Dit programma is gratis te downloaden vanaf www.adobe.nl

Heeft u liever een originele folder? Wij sturen er graag één naar u op. U kunt een folder aanvragen via het contactformulier.