Arbeidstraining

Iedere leerling in klas 3 volgt de lessen arbeidstraining. Elke week wordt in vier lesuren getraind op werknemersvaardigheden. Als de leerling heeft laten zien deze te beheersen is de toegang verdiend om buiten de school stage te gaan lopen.

 

 


Doelen

  • Lesdoel 1: De leerlingen leren de werknemersvaardigheden en ze toe te passen.
  • Lesdoel 2: De leerlingen leren keuzes te maken in de aangeboden werkzaamheden.
  • Lesdoel 3: De leerlingen leren zelfstandig te werken.

Lesprogramma

Arbeidstraining gaat over op tijd komen, doen wat er gevraagd wordt, omgaan met kritiek, omgaan met collega`s en leidinggevenden, tijdsdruk, doorwerken en kwaliteit. Dit doen we in drie grote stappen.

De eerste periode gaat over het aanleren van alle vaardigheden. We hebben eenvoudig werk. Dat is om te zorgen dat alle leerlingen dit kunnen of kunnen leren. Wel hopen we gevarieerd aanbod te hebben, zodat we verschillende interesses kunnen bedienen.

De tweede periode is om zelfstandig de keuzes te maken in de aangeboden werkzaamheden, de samenwerking te verdiepen, het werktempo te versterken en een productieve medewerker te worden.

In periode drie staat de zelfstandigheid centraal. Hier kan iedere leerling laten zien klaar te zijn voor stage, zelfstandig, gemotiveerd en actief.

Arbeidstraining is onderdeel van de interne stage. Samen met Fietstechniek of Catering worden de punten verdiend voor het eindcertificaat.  Met het behalen van het eindcertificaat heeft de leerling laten zien klaar te zijn voor externe stage en dragen wij de  stagiair met een gerust hart over aan het stagebureau.