"Gouden medaille" winnaar bij 'Slim Leren'

M.E. Grund


Wij gebruiken bij ons op school de software van Slim Leren om verdieping aan te brengen in de lesstof die we tijdens de lessen aanbieden. Leerlingen maken diverse opdrachten waarbij ze punten kunnen krijgen voor de gemaakte opdrachten. Deze vorm van leren noemen we gamification. Gamification is elementen die we ook kennen uit games (op bijvoorbeeld de Playstation) gebruiken in de lesstof. De motivatie om de geleerde informatie toe te passen en te onthouden wordt hierdoor vergroot.

Shane is de beste van Nederland

Bij het afronden van een onderdeel krijg je te zien hoe je presteert ten opzichte van andere leerlingen in heel Nederland. Als je dan ziet dat je de beste van Nederland bent, mag je daar echt wel trots op zijn natuurlijk.


ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

M.E. Grund


De staatssecretaris van SZW heeft ESF-subsidie als Coronacrisisfonds REACT-EU toegezegd aan de gemeente Den Haag, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Haaglanden voor het schooljaar 2020-2021 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso. Middels deze ESF-subsidie en Coronacrisisfonds REACT-EU subsidie wil de -coördinerende- gemeente Den Haag faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen.

Onze school investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken/branchecursussen alsook stages.  Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO/vso-scholen in regio Haaglanden niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden.

 

Europees Sociaal Fonds

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Voor PrO/vso in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode

2020-2021, vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 16,5 miljoen voor 2020-2021 en

€ 25 miljoen voor 2021-2022. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.


Open dagen & 12 februari

M.E. Grund


Open dagen en inschrijf dag op 12 februari

We hebben de plannen voor de open dagen weer moeten omgooien, omdat de huidige coronaregels ons niet de ruimte bieden om dit te organiseren. Dit vinden we erg vervelend, maar hebben nog wel de mogelijkheid voor jou en je ouders om op school langs te komen voor een kennismakingsgesprek. Heb je vragen over de school? Neem dan contact op met dhr. Zethof (070-3588970) of laat je terugbellen via onderstaand formulier.

Wil je zaterdag 12 februari naar school komen om je in te schrijven kan dat natuurlijk ook. We zouden het fijn vinden als je daarvoor eerst iets invult, zodat we weten dat je wilt langskomen. We nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met je op!

Het formulier vindt je via de knoppen hiernaast.


Week tegen het Pesten 2021

M.E. Grund


Van 27 september t/m 1 oktober doen wij mee met de landelijke Week Tegen Pesten. Het thema van deze week is dit jaar Buitensluiten? Uitgesloten!

In alle klassen zullen wij hier in deze week extra aandacht aan besteden. Iedere leerling hoort zich welkom te voelen op school en in zijn of haar klas. Niemand zou zich buitengesloten moeten voelen. Door met de klassen afspraken te maken over hoe wij met elkaar omgaan, helpen alle leerlingen mee aan een positieve sfeer in alle klassen.

Mocht uw kind zich gepest voelen, neemt u dan contact op met de mentor of met de anti-pestcoördinator (mevr. Van der Hoeven).


Update Corona 1 maart 2021

M.E. Grund


Vorige week is er weer een persconferentie geweest. De, voor ons, belangrijkste boodschap was dat de VO-scholen weer wat meer opengaan. Wel onder strenge voorwaarden en met meer maatregelen. Zo blijft de 1,5 meter afstand regel gelden, maar ook een dagelijkse gezondheidscheck bij de leerlingen is nu bij binnenkomst verplicht. De mentor moet bij binnenkomst aan uw zoon/dochter vragen of hij/zij volledig klachtenvrij is. Is dit niet het geval, dan zal hij/zij naar huis moeten worden gestuurd.

Met het College van Bestuur van SCOH is afgesproken dat wij het rooster zoals dat nu van toepassing is continueren en dus gedeeltelijk open blijven. Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen en de afstandsmaatregel uit te kunnen voeren, kiezen we ervoor om niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school te laten komen.

Dat betekent dat alle leerlingen een deel van de week op school zullen zijn.  De stages zullen ook zoveel mogelijk doorgaan.

Hoe het rooster van uw zoon/dochter er exact uit ziet, hoort uw zoon/dochter via zijn/haar mentor.

Wij houden ons uiteraard nog steeds aan alle richtlijnen en protocollen van de overheid. Deze zijn v.w.b. de vo-scholen aangescherpt. Dit heeft met name gevolgen voor eventuele quarantaine regels, mochten we onverhoopt te maken krijgen met een positief geteste medewerker/leerling.

De kans bestaat dat er dan groepen leerlingen/collega’s in quarantaine moeten. Dit heeft uiteraard gevolgen voor u en voor het onderwijs op onze school. Wij zullen u uiteraard persoonlijk berichten als er voor u zoon/dochter een quarantaine maatregel geldt.

Door ons allemaal goed aan de regels te houden, hopen we dat we bovenstaande situatie kunnen voorkomen.

Mocht u twijfelen of uw zoon/dochter naar school mag komen, kunt u ons uiteraard altijd even bellen.

 

 

Met vriendelijke groet,

Mevr. D.F.M. van Maanen
Directeur