Gepland onderhoud telefoon centrale

Dinsdag 15 september is de school de gehele dag niet telefonisch bereikbaar. Na de stroomstoring die afgelopen zomer ook ons heeft getroffen hebben we veel problemen met de telefoonserver. Komende dinsdag komt de firma deze problemen oplossen en zijn we hopelijk woensdag weer volledig bereikbaar.

Natuurlijk zijn we wel per mail te bereiken. De mentor kunt u bereiken via zijn/haar persoonlijke schoolmail. Voor noodgevallen kunt u het beste mailen naar [email protected] Deze mailbox wordt de hele dag in de gaten gehouden.

Excuses voor het ongemak.


We gaan weer beginnen!

We gaan weer beginnen!


Aan de ouders/verzorgers van al onze leerlingen,

Gisteravond vertelde Mark Rutte in een persconferentie dat de voortgezet onderwijs scholen weer open mogen.

Dit vinden wij uiteraard heel fijn voor de leerlingen, voor u en natuurlijk voor ons als team.

Wij willen u bedanken voor uw inzet de afgelopen twee maanden. Het valt niet mee om naast uw eigen werk, uw kind te begeleiden bij het thuisonderwijs. Vanaf dinsdag 2 juni nemen wij het stokje weer van u over.

Het weer naar school gaan, moet wel gebeuren volgens de richtlijnen van de RIVM.

Voor onze school betekent dit dat de leerlingen van de klassen 1 t/m 4 in maximaal halve groepen naar school kunnen komen. De leerlingen van klas 5 komen, net als in de afgelopen weken, alleen nog op individuele afspraak naar school.

De stages voor de klassen 4 en 5 zullen indien mogelijk worden hervat.

Volgende week zullen alle leerlingen van klas 1 t/m 4 in groepjes van 4 worden uitgenodigd bij hun mentor. Zij ontvangen dan hun nieuwe rooster en nemen samen met hun mentor de regels en afspraken door, hier is een PowerPoint voor gemaakt. Deze PowerPoint ontvangt u van de mentor nadat de leerlingen op school zijn geweest, zodat u weet wat er met uw zoon/dochter is besproken.

Het Corona virus is nog niet voorbij en daarom nemen wij de volgende maatregelen in acht:

 • Leerlingen komen in halve groepen naar school.
 • Leerlingen komen via een aangewezen ingang naar binnen.
 • Leerlingen hebben pauze met de leerlingen uit hun eigen leerjaar.
 • Op een dag hebben de leerlingen 2 keer 10 minuten pauze.
 • Niemand mag van het plein af.
 • We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • We wassen de handen bij binnenkomst, na de pauze en na toiletbezoek.
 • We maken de werkplekken en materialen meerdere keren per dag schoon.
 • Leerlingen komen met de fiets of lopend naar school of worden door hun ouders/verzorgers gehaald en gebracht.

Wij zullen er dus alles aan doen om het voor een ieder veilig te houden op school.

De afgelopen weken is gebleken dat sommige leerlingen niet of nauwelijks hebben gewerkt aan de aangeboden lesstof. De mentoren zullen bekijken welk werk nog ingehaald moet worden, dit gebeurt na lestijd. Wij zullen u informeren als dit om uw kind gaat.

Wij hebben er heel veel zin in om weer live met de leerlingen aan de slag te gaan!

Met vriendelijke groet,

 

van Maanen

Directeur


Brief ouders heropenen school

Brief ouders heropenen school


Aan de ouders/verzorgers van al onze leerlingen,

Gisteravond vertelde Mark Rutte in een persconferentie dat de voortgezet onderwijs scholen weer open mogen.

Dit vinden wij uiteraard heel fijn voor de leerlingen, voor u en natuurlijk voor ons als team.

Wij willen u bedanken voor uw inzet de afgelopen twee maanden. Het valt niet mee om naast uw eigen werk, uw kind te begeleiden bij het thuisonderwijs. Vanaf dinsdag 2 juni nemen wij het stokje weer van u over.

Het weer naar school gaan, moet wel gebeuren volgens de richtlijnen van de RIVM.

Voor onze school betekent dit dat de leerlingen van de klassen 1 t/m 4 in maximaal halve groepen naar school kunnen komen. De leerlingen van klas 5 komen, net als in de afgelopen weken, alleen nog op individuele afspraak naar school.

De stages voor de klassen 4 en 5 zullen indien mogelijk worden hervat.

Volgende week zullen alle leerlingen van klas 1 t/m 4 in groepjes van 4 worden uitgenodigd bij hun mentor. Zij ontvangen dan hun nieuwe rooster en nemen samen met hun mentor de regels en afspraken door, hier is een PowerPoint voor gemaakt. Deze PowerPoint ontvangt u van de mentor nadat de leerlingen op school zijn geweest, zodat u weet wat er met uw zoon/dochter is besproken.

Het Corona virus is nog niet voorbij en daarom nemen wij de volgende maatregelen in acht:

 • Leerlingen komen in halve groepen naar school.
 • Leerlingen komen via een aangewezen ingang naar binnen.
 • Leerlingen hebben pauze met de leerlingen uit hun eigen leerjaar.
 • Op een dag hebben de leerlingen 2 keer 10 minuten pauze.
 • Niemand mag van het plein af.
 • We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • We wassen de handen bij binnenkomst, na de pauze en na toiletbezoek.
 • We maken de werkplekken en materialen meerdere keren per dag schoon.
 • Leerlingen komen met de fiets of lopend naar school of worden door hun ouders/verzorgers gehaald en gebracht.

Wij zullen er dus alles aan doen om het voor een ieder veilig te houden op school.

De afgelopen weken is gebleken dat sommige leerlingen niet of nauwelijks hebben gewerkt aan de aangeboden lesstof. De mentoren zullen bekijken welk werk nog ingehaald moet worden, dit gebeurt na lestijd. Wij zullen u informeren als dit om uw kind gaat.

Wij hebben er heel veel zin in om weer live met de leerlingen aan de slag te gaan!

Met vriendelijke groet,

 

van Maanen

Directeur


Corona update 22 april 2020

Corona update 22 april 2020


Beste leerling van De Poort en ouders/verzorgers,

Dinsdagavond heeft onze minister-president Mark Rutte in een persconferentie nieuwe maatregelen afgekondigd.

Voor het voortgezet onderwijs is besloten dat de scholen dicht blijven tot 1 juni. De Poort is een school voor voortgezet onderwijs en zal dus ook gesloten blijven. Eind mei zal de minister beslissen of we na 1 juni open mogen en op een aangepaste manier, i.v.m. de 1,5 meter afstand maatregel, kunnen gaan starten.

De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in de meivakantie.

Onderwijs op afstand

Net zoals de afgelopen weken zullen wij het onderwijs op afstand blijven verzorgen. Op de inmiddels bekende manier zal de leerstof aan jullie worden aangeboden en zal er contact met jou en je ouders worden gehouden.

Voorbereiding afronding schoolexamens

De examenkandidaten zijn apart geïnformeerd over hoe de schoolexamens zullen worden afgerond.

Meivakantie

Van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei is het meivakantie.
De (digitale) school is gesloten. Net als de leerkrachten ben je vrij. Je hoeft geen schoolwerk te maken. Je krijgt voor deze 2 weken ook geen weekplanning. Mocht je de afgelopen week nu niet al je opdrachten gemaakt hebben, kan je deze weken uiteraard wel gebruiken om werk in te halen.

Dank

Ik wil alle leerlingen en hun ouders/verzorgers bedanken voor alle extra inzet die jullie hebben gedaan in deze bizarre tijden. We beseffen dat er een enorm beroep op jullie wordt gedaan. Hopelijk kunnen we de leerlingen snel op school ontvangen en de onderwijsondersteuning weer van de ouders overnemen!

Groetjes vanuit een hele stille school, jullie worden gemist!

Juf Van Maanen, directeur