Week tegen het Pesten 2021

M.E. Grund


Van 27 september t/m 1 oktober doen wij mee met de landelijke Week Tegen Pesten. Het thema van deze week is dit jaar Buitensluiten? Uitgesloten!

In alle klassen zullen wij hier in deze week extra aandacht aan besteden. Iedere leerling hoort zich welkom te voelen op school en in zijn of haar klas. Niemand zou zich buitengesloten moeten voelen. Door met de klassen afspraken te maken over hoe wij met elkaar omgaan, helpen alle leerlingen mee aan een positieve sfeer in alle klassen.

Mocht uw kind zich gepest voelen, neemt u dan contact op met de mentor of met de anti-pestcoördinator (mevr. Van der Hoeven).


Update Corona 1 maart 2021

M.E. Grund


Vorige week is er weer een persconferentie geweest. De, voor ons, belangrijkste boodschap was dat de VO-scholen weer wat meer opengaan. Wel onder strenge voorwaarden en met meer maatregelen. Zo blijft de 1,5 meter afstand regel gelden, maar ook een dagelijkse gezondheidscheck bij de leerlingen is nu bij binnenkomst verplicht. De mentor moet bij binnenkomst aan uw zoon/dochter vragen of hij/zij volledig klachtenvrij is. Is dit niet het geval, dan zal hij/zij naar huis moeten worden gestuurd.

Met het College van Bestuur van SCOH is afgesproken dat wij het rooster zoals dat nu van toepassing is continueren en dus gedeeltelijk open blijven. Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen en de afstandsmaatregel uit te kunnen voeren, kiezen we ervoor om niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school te laten komen.

Dat betekent dat alle leerlingen een deel van de week op school zullen zijn.  De stages zullen ook zoveel mogelijk doorgaan.

Hoe het rooster van uw zoon/dochter er exact uit ziet, hoort uw zoon/dochter via zijn/haar mentor.

Wij houden ons uiteraard nog steeds aan alle richtlijnen en protocollen van de overheid. Deze zijn v.w.b. de vo-scholen aangescherpt. Dit heeft met name gevolgen voor eventuele quarantaine regels, mochten we onverhoopt te maken krijgen met een positief geteste medewerker/leerling.

De kans bestaat dat er dan groepen leerlingen/collega’s in quarantaine moeten. Dit heeft uiteraard gevolgen voor u en voor het onderwijs op onze school. Wij zullen u uiteraard persoonlijk berichten als er voor u zoon/dochter een quarantaine maatregel geldt.

Door ons allemaal goed aan de regels te houden, hopen we dat we bovenstaande situatie kunnen voorkomen.

Mocht u twijfelen of uw zoon/dochter naar school mag komen, kunt u ons uiteraard altijd even bellen.

 

 

Met vriendelijke groet,

Mevr. D.F.M. van Maanen
Directeur


Corona

M.E. Grund


Zoals jullie wellicht weten was er dinsdagavond 2 februari opnieuw een persconferentie. Onze minister-president heeft daarin verteld dat de lockdown zal worden verlengd.

Het onderwijs op de praktijkscholen gaat, zoals dat nu georganiseerd is, door. Dat betekent dat ook de 1,5 meter afstand regel blijft gelden.
Het kabinet vindt het heel belangrijk dat onze leerlingen op school les krijgen.

Daarom hebben we met het College van Bestuur van SCOH afgesproken dat wij het rooster zoals dat nu van toepassing is continueren en dus gedeeltelijk open blijven. Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen en de afstandsmaatregel uit te kunnen voeren, kiezen we ervoor om niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school te laten komen.
Dat betekent dat alle leerlingen een deel van de week op school zullen zijn. De stages zullen ook zoveel mogelijk doorgaan.

Hoe het rooster van uw zoon/dochter er exact uit ziet, hoort uw zoon/dochter via zijn/haar mentor.
Dit nieuwe rooster zal in ieder geval t/m dinsdag 2 maart duren.

Wij houden ons uiteraard nog steeds aan alle richtlijnen en protocollen van de overheid. De beslisboom 12+ is hierbij leidend. We vinden het fijn om te merken dat zowel de leerlingen en u als ouder deze richtlijnen ook volgen. Daarvoor dank.

Mocht u twijfelen of uw zoon/dochter naar school mag komen, kunt u ons uiteraard altijd even bellen.

Met vriendelijke groet,

Mevr. D.F.M. van Maanen
Directeur


Corona Update 13 januari 2021

M.E. Grund


Zoals jullie wellicht weten was er gisteravond opnieuw een persconferentie. Onze minister-president heeft daarin verteld dat de lockdown zal worden verlengd.

Het onderwijs op de praktijkscholen gaat, zoals dat nu georganiseerd is, door. Het kabinet vindt het van essentieel belang dat onze leerlingen op school les krijgen. Een nieuwe maatregel die vanaf vandaag weer is ingevoerd, is dat leerlingen onderling zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.

Daarom hebben we met het College van Bestuur van SCOH afgesproken dat wij het rooster zoals dat nu van toepassing is continueren en dus gedeeltelijk open blijven. Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen en de afstandsmaatregel uit te kunnen voeren, kiezen we ervoor om niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school te laten komen.

Dat betekent dat alle leerlingen een deel van de week op school zullen zijn. De stages zullen ook zoveel mogelijk doorgaan.

Hoe het rooster van uw zoon/dochter er exact uit ziet, hoort uw zoon/dochter via zijn/haar mentor. Dit nieuwe rooster zal in ieder geval t/m vrijdag 5 februari duren.

Wij houden ons uiteraard nog steeds aan alle richtlijnen en protocollen van de overheid. Wij vragen u dit ook te doen. De beslisboom 12+ is hierbij leidend, neemt u deze nog eens goed door. Mocht u twijfelen of uw zoon/dochter naar school mag komen, kunt u ons uiteraard altijd even bellen.

Mondkapjes op school Ik wil jullie er nogmaals op wijzen dat mondkapjes op school verplicht zijn. Wanneer je in de les zit en er voldoende afstand tot de docent kan worden gehouden, kan deze af. Als je geen mondkapje hebt, kan je deze voor €0,50 kopen. Doe je dit niet dit niet, dan word je naar huis gestuurd en zal je als ongeoorloofd afwezig geregistreerd worden.

Als we ons allemaal goed aan de voorschriften houden, kunnen we hopelijk snel weer volledig naar school. We moeten het samen doen!

Mevr. D.F.M. van Maanen Directeur


Afsluiting 2020 en start 2021

M.E. Grund


Maandag avond 15 december heeft onze minister-president Mark Rutte een harde lockdown aangekondigd.

Voor het praktijkonderwijs is het nog onduidelijk wat de exacte gevolgen zullen zijn. Daar zijn verschillende berichtgevingen over. Er wordt verwacht dat daar eind deze week, begin volgende week meer duidelijkheid in komt. Wij zullen jullie/u via de mail blijven informeren.

Voor nu betekent dit dat we vanaf woensdag 16 december over zullen gaan op onderwijs op afstand. Op vrijdag 18 december hebben de leerlingen geen onderwijs, dan start de kerstvakantie. De leerlingen die stage lopen, gaan, indien mogelijk, op de stagedagen gewoon naar hun stage. Op maandag 4 januari starten de leerlingen weer met onderwijs op afstand. Op maandag 4 januari worden de leerlingen en de ouders verder geïnformeerd over de periode daarna.

De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in de kerstvakantie.

Onderwijs op afstand

Net zoals in het voorjaar zullen wij het onderwijs op afstand verzorgen. Leerlingen hebben boeken mee gekregen en er zal digitaal les worden gegeven. Hiervoor werken wij in Teams. De afgelopen weken hebben de leerlingen allemaal een eigen account gekregen en hier les over gehad. Het is ook mogelijk om met je mobiele telefoon in te loggen op Teams.

Via je mentor zal je worden geïnformeerd over je digitale rooster en de opdrachten die je moet maken.

Voor het (digitale) afstandsonderwijs gelden, net als op school, regels. Als je je niet aan deze regels houdt, dan zullen er consequenties zijn.

De regels en afspraken zijn als volgt:

  • Je bent iedere dag op de afgesproken tijden digitaal aanwezig in Teams. Ben je niet zichtbaar aanwezig, dan word je als ongeoorloofd afwezig genoteerd.
  • Je zet je microfoon uit en je camera aan.
  • Je maakt geen opnames van video’s en chatgesprekken met leraren en medeleerlingen.
  • Leerlingen mogen (door de leraar) opgenomen filmpjes niet bewerken of delen.
  • Je werkt tussen 09.00 en 14.30 uur aan je opdrachten en lessen, de leerkrachten zijn in die tijd ook bereikbaar.

Op de geplande vrije (feest) dagen zal de (digitale) school, net als normaal, gesloten zijn. Je hebt dan, net als de leerkrachten, een vrije dag!

De kerstvakantie start vrijdag 18 december en duurt tot en met vrijdag 1 januari 2021.
Vanaf maandag 4 januari gaat het onderwijs op afstand weer verder.

Ik wens jullie allen een fijne vakantie, blijf gezond!