Corona

M.E. Grund


Zoals jullie wellicht weten was er dinsdagavond 2 februari opnieuw een persconferentie. Onze minister-president heeft daarin verteld dat de lockdown zal worden verlengd.

Het onderwijs op de praktijkscholen gaat, zoals dat nu georganiseerd is, door. Dat betekent dat ook de 1,5 meter afstand regel blijft gelden.
Het kabinet vindt het heel belangrijk dat onze leerlingen op school les krijgen.

Daarom hebben we met het College van Bestuur van SCOH afgesproken dat wij het rooster zoals dat nu van toepassing is continueren en dus gedeeltelijk open blijven. Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen en de afstandsmaatregel uit te kunnen voeren, kiezen we ervoor om niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school te laten komen.
Dat betekent dat alle leerlingen een deel van de week op school zullen zijn. De stages zullen ook zoveel mogelijk doorgaan.

Hoe het rooster van uw zoon/dochter er exact uit ziet, hoort uw zoon/dochter via zijn/haar mentor.
Dit nieuwe rooster zal in ieder geval t/m dinsdag 2 maart duren.

Wij houden ons uiteraard nog steeds aan alle richtlijnen en protocollen van de overheid. De beslisboom 12+ is hierbij leidend. We vinden het fijn om te merken dat zowel de leerlingen en u als ouder deze richtlijnen ook volgen. Daarvoor dank.

Mocht u twijfelen of uw zoon/dochter naar school mag komen, kunt u ons uiteraard altijd even bellen.

Met vriendelijke groet,

Mevr. D.F.M. van Maanen
Directeur


Corona Update 13 januari 2021

M.E. Grund


Zoals jullie wellicht weten was er gisteravond opnieuw een persconferentie. Onze minister-president heeft daarin verteld dat de lockdown zal worden verlengd.

Het onderwijs op de praktijkscholen gaat, zoals dat nu georganiseerd is, door. Het kabinet vindt het van essentieel belang dat onze leerlingen op school les krijgen. Een nieuwe maatregel die vanaf vandaag weer is ingevoerd, is dat leerlingen onderling zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.

Daarom hebben we met het College van Bestuur van SCOH afgesproken dat wij het rooster zoals dat nu van toepassing is continueren en dus gedeeltelijk open blijven. Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen en de afstandsmaatregel uit te kunnen voeren, kiezen we ervoor om niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school te laten komen.

Dat betekent dat alle leerlingen een deel van de week op school zullen zijn. De stages zullen ook zoveel mogelijk doorgaan.

Hoe het rooster van uw zoon/dochter er exact uit ziet, hoort uw zoon/dochter via zijn/haar mentor. Dit nieuwe rooster zal in ieder geval t/m vrijdag 5 februari duren.

Wij houden ons uiteraard nog steeds aan alle richtlijnen en protocollen van de overheid. Wij vragen u dit ook te doen. De beslisboom 12+ is hierbij leidend, neemt u deze nog eens goed door. Mocht u twijfelen of uw zoon/dochter naar school mag komen, kunt u ons uiteraard altijd even bellen.

Mondkapjes op school Ik wil jullie er nogmaals op wijzen dat mondkapjes op school verplicht zijn. Wanneer je in de les zit en er voldoende afstand tot de docent kan worden gehouden, kan deze af. Als je geen mondkapje hebt, kan je deze voor €0,50 kopen. Doe je dit niet dit niet, dan word je naar huis gestuurd en zal je als ongeoorloofd afwezig geregistreerd worden.

Als we ons allemaal goed aan de voorschriften houden, kunnen we hopelijk snel weer volledig naar school. We moeten het samen doen!

Mevr. D.F.M. van Maanen Directeur


Afsluiting 2020 en start 2021

M.E. Grund


Maandag avond 15 december heeft onze minister-president Mark Rutte een harde lockdown aangekondigd.

Voor het praktijkonderwijs is het nog onduidelijk wat de exacte gevolgen zullen zijn. Daar zijn verschillende berichtgevingen over. Er wordt verwacht dat daar eind deze week, begin volgende week meer duidelijkheid in komt. Wij zullen jullie/u via de mail blijven informeren.

Voor nu betekent dit dat we vanaf woensdag 16 december over zullen gaan op onderwijs op afstand. Op vrijdag 18 december hebben de leerlingen geen onderwijs, dan start de kerstvakantie. De leerlingen die stage lopen, gaan, indien mogelijk, op de stagedagen gewoon naar hun stage. Op maandag 4 januari starten de leerlingen weer met onderwijs op afstand. Op maandag 4 januari worden de leerlingen en de ouders verder geïnformeerd over de periode daarna.

De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in de kerstvakantie.

Onderwijs op afstand

Net zoals in het voorjaar zullen wij het onderwijs op afstand verzorgen. Leerlingen hebben boeken mee gekregen en er zal digitaal les worden gegeven. Hiervoor werken wij in Teams. De afgelopen weken hebben de leerlingen allemaal een eigen account gekregen en hier les over gehad. Het is ook mogelijk om met je mobiele telefoon in te loggen op Teams.

Via je mentor zal je worden geïnformeerd over je digitale rooster en de opdrachten die je moet maken.

Voor het (digitale) afstandsonderwijs gelden, net als op school, regels. Als je je niet aan deze regels houdt, dan zullen er consequenties zijn.

De regels en afspraken zijn als volgt:

  • Je bent iedere dag op de afgesproken tijden digitaal aanwezig in Teams. Ben je niet zichtbaar aanwezig, dan word je als ongeoorloofd afwezig genoteerd.
  • Je zet je microfoon uit en je camera aan.
  • Je maakt geen opnames van video’s en chatgesprekken met leraren en medeleerlingen.
  • Leerlingen mogen (door de leraar) opgenomen filmpjes niet bewerken of delen.
  • Je werkt tussen 09.00 en 14.30 uur aan je opdrachten en lessen, de leerkrachten zijn in die tijd ook bereikbaar.

Op de geplande vrije (feest) dagen zal de (digitale) school, net als normaal, gesloten zijn. Je hebt dan, net als de leerkrachten, een vrije dag!

De kerstvakantie start vrijdag 18 december en duurt tot en met vrijdag 1 januari 2021.
Vanaf maandag 4 januari gaat het onderwijs op afstand weer verder.

Ik wens jullie allen een fijne vakantie, blijf gezond!


Mondkapjes in de school

M.E. Grund


Aan al onze leerlingen en hun ouders/verzorgers,

Zoals u weet, loopt vooral in onze regio het aantal Coronabesmettingen hard op. Na de persconferentie van maandag 28 september zijn de maatregelen extra aangescherpt. In deze brief geef ik aan wat dat voor onze leerlingen, docenten en ouders betekent.

Mondkapjes

Wij nemen het dringende advies van de RIVM, OMT en het kabinet over. Dat betekent dat wij al onze leerlingen en medewerkers dringend adviseren om in de gangen en de aula een mondkapje te dragen. Als de leerlingen in de klas zitten, kan het mondkapje weer af. Bij gymnastiek dragen we geen mondkapje. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een mondkapje bij zich heeft?

Deze maatregel is als aanvulling op de basisregels, die veranderen dus niet. Het blijft van belang om afstand tot volwassenen te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Ventilatie

De afgelopen weken is er veel te doen geweest over de luchtkwaliteit op scholen. Ons bestuur, het SCOH, ziet er op toe dat alle scholen voldoen aan het bouwbesluit en dat de ventilatie in orde is. Dat was zo en dat blijft zo. Ons ventilatiesysteem voldoet aan de eisen. Daarnaast zullen wij ook op natuurlijke wijze ventileren door ramen en deuren open te zetten. Wanneer het te koud wordt, zullen wij dit alleen in de pauzes doen.

Personeel

Onze medewerkers doen hun uiterste best om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan, ondanks de beperkingen die er zijn. De richtlijnen van het RIVM zijn hierbij leidend.

We hebben te maken met steeds meer leerkrachten die thuiszitten met (milde) gezondheidsklachten in afwachting van de uitslag van een Coronatest. Dat vergroot de uitdaging om het onderwijs te kunnen laten doorgaan. Toch kan het zijn dat we klassen een deel van de dag naar huis moeten sturen. We doen er natuurlijk alles aan om dit te voorkomen. Alleen in uiterste gevallen waarin echt geen andere oplossing is, sturen we de klas naar huis.

We hebben allemaal geen idee hoe het gaat lopen, maar samen gaan we hier uit komen!

D. van Maanen
Directeur


Gepland onderhoud telefoon centrale

Dinsdag 15 september is de school de gehele dag niet telefonisch bereikbaar. Na de stroomstoring die afgelopen zomer ook ons heeft getroffen hebben we veel problemen met de telefoonserver. Komende dinsdag komt de firma deze problemen oplossen en zijn we hopelijk woensdag weer volledig bereikbaar.

Natuurlijk zijn we wel per mail te bereiken. De mentor kunt u bereiken via zijn/haar persoonlijke schoolmail. Voor noodgevallen kunt u het beste mailen naar [email protected] Deze mailbox wordt de hele dag in de gaten gehouden.

Excuses voor het ongemak.