Mondkapjes in de school

M.E. Grund


Aan al onze leerlingen en hun ouders/verzorgers,

Zoals u weet, loopt vooral in onze regio het aantal Coronabesmettingen hard op. Na de persconferentie van maandag 28 september zijn de maatregelen extra aangescherpt. In deze brief geef ik aan wat dat voor onze leerlingen, docenten en ouders betekent.

Mondkapjes

Wij nemen het dringende advies van de RIVM, OMT en het kabinet over. Dat betekent dat wij al onze leerlingen en medewerkers dringend adviseren om in de gangen en de aula een mondkapje te dragen. Als de leerlingen in de klas zitten, kan het mondkapje weer af. Bij gymnastiek dragen we geen mondkapje. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een mondkapje bij zich heeft?

Deze maatregel is als aanvulling op de basisregels, die veranderen dus niet. Het blijft van belang om afstand tot volwassenen te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Ventilatie

De afgelopen weken is er veel te doen geweest over de luchtkwaliteit op scholen. Ons bestuur, het SCOH, ziet er op toe dat alle scholen voldoen aan het bouwbesluit en dat de ventilatie in orde is. Dat was zo en dat blijft zo. Ons ventilatiesysteem voldoet aan de eisen. Daarnaast zullen wij ook op natuurlijke wijze ventileren door ramen en deuren open te zetten. Wanneer het te koud wordt, zullen wij dit alleen in de pauzes doen.

Personeel

Onze medewerkers doen hun uiterste best om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan, ondanks de beperkingen die er zijn. De richtlijnen van het RIVM zijn hierbij leidend.

We hebben te maken met steeds meer leerkrachten die thuiszitten met (milde) gezondheidsklachten in afwachting van de uitslag van een Coronatest. Dat vergroot de uitdaging om het onderwijs te kunnen laten doorgaan. Toch kan het zijn dat we klassen een deel van de dag naar huis moeten sturen. We doen er natuurlijk alles aan om dit te voorkomen. Alleen in uiterste gevallen waarin echt geen andere oplossing is, sturen we de klas naar huis.

We hebben allemaal geen idee hoe het gaat lopen, maar samen gaan we hier uit komen!

D. van Maanen
Directeur


Gepland onderhoud telefoon centrale

Dinsdag 15 september is de school de gehele dag niet telefonisch bereikbaar. Na de stroomstoring die afgelopen zomer ook ons heeft getroffen hebben we veel problemen met de telefoonserver. Komende dinsdag komt de firma deze problemen oplossen en zijn we hopelijk woensdag weer volledig bereikbaar.

Natuurlijk zijn we wel per mail te bereiken. De mentor kunt u bereiken via zijn/haar persoonlijke schoolmail. Voor noodgevallen kunt u het beste mailen naar [email protected] Deze mailbox wordt de hele dag in de gaten gehouden.

Excuses voor het ongemak.


We gaan weer beginnen!

M.E. Grund


Aan de ouders/verzorgers van al onze leerlingen,

Gisteravond vertelde Mark Rutte in een persconferentie dat de voortgezet onderwijs scholen weer open mogen.

Dit vinden wij uiteraard heel fijn voor de leerlingen, voor u en natuurlijk voor ons als team.

Wij willen u bedanken voor uw inzet de afgelopen twee maanden. Het valt niet mee om naast uw eigen werk, uw kind te begeleiden bij het thuisonderwijs. Vanaf dinsdag 2 juni nemen wij het stokje weer van u over.

Het weer naar school gaan, moet wel gebeuren volgens de richtlijnen van de RIVM.

Voor onze school betekent dit dat de leerlingen van de klassen 1 t/m 4 in maximaal halve groepen naar school kunnen komen. De leerlingen van klas 5 komen, net als in de afgelopen weken, alleen nog op individuele afspraak naar school.

De stages voor de klassen 4 en 5 zullen indien mogelijk worden hervat.

Volgende week zullen alle leerlingen van klas 1 t/m 4 in groepjes van 4 worden uitgenodigd bij hun mentor. Zij ontvangen dan hun nieuwe rooster en nemen samen met hun mentor de regels en afspraken door, hier is een PowerPoint voor gemaakt. Deze PowerPoint ontvangt u van de mentor nadat de leerlingen op school zijn geweest, zodat u weet wat er met uw zoon/dochter is besproken.

Het Corona virus is nog niet voorbij en daarom nemen wij de volgende maatregelen in acht:

 • Leerlingen komen in halve groepen naar school.
 • Leerlingen komen via een aangewezen ingang naar binnen.
 • Leerlingen hebben pauze met de leerlingen uit hun eigen leerjaar.
 • Op een dag hebben de leerlingen 2 keer 10 minuten pauze.
 • Niemand mag van het plein af.
 • We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • We wassen de handen bij binnenkomst, na de pauze en na toiletbezoek.
 • We maken de werkplekken en materialen meerdere keren per dag schoon.
 • Leerlingen komen met de fiets of lopend naar school of worden door hun ouders/verzorgers gehaald en gebracht.

Wij zullen er dus alles aan doen om het voor een ieder veilig te houden op school.

De afgelopen weken is gebleken dat sommige leerlingen niet of nauwelijks hebben gewerkt aan de aangeboden lesstof. De mentoren zullen bekijken welk werk nog ingehaald moet worden, dit gebeurt na lestijd. Wij zullen u informeren als dit om uw kind gaat.

Wij hebben er heel veel zin in om weer live met de leerlingen aan de slag te gaan!

Met vriendelijke groet,

 

van Maanen

Directeur


Brief ouders heropenen school

M.E. Grund


Aan de ouders/verzorgers van al onze leerlingen,

Gisteravond vertelde Mark Rutte in een persconferentie dat de voortgezet onderwijs scholen weer open mogen.

Dit vinden wij uiteraard heel fijn voor de leerlingen, voor u en natuurlijk voor ons als team.

Wij willen u bedanken voor uw inzet de afgelopen twee maanden. Het valt niet mee om naast uw eigen werk, uw kind te begeleiden bij het thuisonderwijs. Vanaf dinsdag 2 juni nemen wij het stokje weer van u over.

Het weer naar school gaan, moet wel gebeuren volgens de richtlijnen van de RIVM.

Voor onze school betekent dit dat de leerlingen van de klassen 1 t/m 4 in maximaal halve groepen naar school kunnen komen. De leerlingen van klas 5 komen, net als in de afgelopen weken, alleen nog op individuele afspraak naar school.

De stages voor de klassen 4 en 5 zullen indien mogelijk worden hervat.

Volgende week zullen alle leerlingen van klas 1 t/m 4 in groepjes van 4 worden uitgenodigd bij hun mentor. Zij ontvangen dan hun nieuwe rooster en nemen samen met hun mentor de regels en afspraken door, hier is een PowerPoint voor gemaakt. Deze PowerPoint ontvangt u van de mentor nadat de leerlingen op school zijn geweest, zodat u weet wat er met uw zoon/dochter is besproken.

Het Corona virus is nog niet voorbij en daarom nemen wij de volgende maatregelen in acht:

 • Leerlingen komen in halve groepen naar school.
 • Leerlingen komen via een aangewezen ingang naar binnen.
 • Leerlingen hebben pauze met de leerlingen uit hun eigen leerjaar.
 • Op een dag hebben de leerlingen 2 keer 10 minuten pauze.
 • Niemand mag van het plein af.
 • We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • We wassen de handen bij binnenkomst, na de pauze en na toiletbezoek.
 • We maken de werkplekken en materialen meerdere keren per dag schoon.
 • Leerlingen komen met de fiets of lopend naar school of worden door hun ouders/verzorgers gehaald en gebracht.

Wij zullen er dus alles aan doen om het voor een ieder veilig te houden op school.

De afgelopen weken is gebleken dat sommige leerlingen niet of nauwelijks hebben gewerkt aan de aangeboden lesstof. De mentoren zullen bekijken welk werk nog ingehaald moet worden, dit gebeurt na lestijd. Wij zullen u informeren als dit om uw kind gaat.

Wij hebben er heel veel zin in om weer live met de leerlingen aan de slag te gaan!

Met vriendelijke groet,

 

van Maanen

Directeur