We gaan weer beginnen!

M.E. Grund


Aan de ouders/verzorgers van al onze leerlingen,

Gisteravond vertelde Mark Rutte in een persconferentie dat de voortgezet onderwijs scholen weer open mogen.

Dit vinden wij uiteraard heel fijn voor de leerlingen, voor u en natuurlijk voor ons als team.

Wij willen u bedanken voor uw inzet de afgelopen twee maanden. Het valt niet mee om naast uw eigen werk, uw kind te begeleiden bij het thuisonderwijs. Vanaf dinsdag 2 juni nemen wij het stokje weer van u over.

Het weer naar school gaan, moet wel gebeuren volgens de richtlijnen van de RIVM.

Voor onze school betekent dit dat de leerlingen van de klassen 1 t/m 4 in maximaal halve groepen naar school kunnen komen. De leerlingen van klas 5 komen, net als in de afgelopen weken, alleen nog op individuele afspraak naar school.

De stages voor de klassen 4 en 5 zullen indien mogelijk worden hervat.

Volgende week zullen alle leerlingen van klas 1 t/m 4 in groepjes van 4 worden uitgenodigd bij hun mentor. Zij ontvangen dan hun nieuwe rooster en nemen samen met hun mentor de regels en afspraken door, hier is een PowerPoint voor gemaakt. Deze PowerPoint ontvangt u van de mentor nadat de leerlingen op school zijn geweest, zodat u weet wat er met uw zoon/dochter is besproken.

Het Corona virus is nog niet voorbij en daarom nemen wij de volgende maatregelen in acht:

 • Leerlingen komen in halve groepen naar school.
 • Leerlingen komen via een aangewezen ingang naar binnen.
 • Leerlingen hebben pauze met de leerlingen uit hun eigen leerjaar.
 • Op een dag hebben de leerlingen 2 keer 10 minuten pauze.
 • Niemand mag van het plein af.
 • We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • We wassen de handen bij binnenkomst, na de pauze en na toiletbezoek.
 • We maken de werkplekken en materialen meerdere keren per dag schoon.
 • Leerlingen komen met de fiets of lopend naar school of worden door hun ouders/verzorgers gehaald en gebracht.

Wij zullen er dus alles aan doen om het voor een ieder veilig te houden op school.

De afgelopen weken is gebleken dat sommige leerlingen niet of nauwelijks hebben gewerkt aan de aangeboden lesstof. De mentoren zullen bekijken welk werk nog ingehaald moet worden, dit gebeurt na lestijd. Wij zullen u informeren als dit om uw kind gaat.

Wij hebben er heel veel zin in om weer live met de leerlingen aan de slag te gaan!

Met vriendelijke groet,

 

van Maanen

Directeur


Brief ouders heropenen school

M.E. Grund


Aan de ouders/verzorgers van al onze leerlingen,

Gisteravond vertelde Mark Rutte in een persconferentie dat de voortgezet onderwijs scholen weer open mogen.

Dit vinden wij uiteraard heel fijn voor de leerlingen, voor u en natuurlijk voor ons als team.

Wij willen u bedanken voor uw inzet de afgelopen twee maanden. Het valt niet mee om naast uw eigen werk, uw kind te begeleiden bij het thuisonderwijs. Vanaf dinsdag 2 juni nemen wij het stokje weer van u over.

Het weer naar school gaan, moet wel gebeuren volgens de richtlijnen van de RIVM.

Voor onze school betekent dit dat de leerlingen van de klassen 1 t/m 4 in maximaal halve groepen naar school kunnen komen. De leerlingen van klas 5 komen, net als in de afgelopen weken, alleen nog op individuele afspraak naar school.

De stages voor de klassen 4 en 5 zullen indien mogelijk worden hervat.

Volgende week zullen alle leerlingen van klas 1 t/m 4 in groepjes van 4 worden uitgenodigd bij hun mentor. Zij ontvangen dan hun nieuwe rooster en nemen samen met hun mentor de regels en afspraken door, hier is een PowerPoint voor gemaakt. Deze PowerPoint ontvangt u van de mentor nadat de leerlingen op school zijn geweest, zodat u weet wat er met uw zoon/dochter is besproken.

Het Corona virus is nog niet voorbij en daarom nemen wij de volgende maatregelen in acht:

 • Leerlingen komen in halve groepen naar school.
 • Leerlingen komen via een aangewezen ingang naar binnen.
 • Leerlingen hebben pauze met de leerlingen uit hun eigen leerjaar.
 • Op een dag hebben de leerlingen 2 keer 10 minuten pauze.
 • Niemand mag van het plein af.
 • We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • We wassen de handen bij binnenkomst, na de pauze en na toiletbezoek.
 • We maken de werkplekken en materialen meerdere keren per dag schoon.
 • Leerlingen komen met de fiets of lopend naar school of worden door hun ouders/verzorgers gehaald en gebracht.

Wij zullen er dus alles aan doen om het voor een ieder veilig te houden op school.

De afgelopen weken is gebleken dat sommige leerlingen niet of nauwelijks hebben gewerkt aan de aangeboden lesstof. De mentoren zullen bekijken welk werk nog ingehaald moet worden, dit gebeurt na lestijd. Wij zullen u informeren als dit om uw kind gaat.

Wij hebben er heel veel zin in om weer live met de leerlingen aan de slag te gaan!

Met vriendelijke groet,

 

van Maanen

Directeur


Corona update 22 april 2020

M.E. Grund


Beste leerling van De Poort en ouders/verzorgers,

Dinsdagavond heeft onze minister-president Mark Rutte in een persconferentie nieuwe maatregelen afgekondigd.

Voor het voortgezet onderwijs is besloten dat de scholen dicht blijven tot 1 juni. De Poort is een school voor voortgezet onderwijs en zal dus ook gesloten blijven. Eind mei zal de minister beslissen of we na 1 juni open mogen en op een aangepaste manier, i.v.m. de 1,5 meter afstand maatregel, kunnen gaan starten.

De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in de meivakantie.

Onderwijs op afstand

Net zoals de afgelopen weken zullen wij het onderwijs op afstand blijven verzorgen. Op de inmiddels bekende manier zal de leerstof aan jullie worden aangeboden en zal er contact met jou en je ouders worden gehouden.

Voorbereiding afronding schoolexamens

De examenkandidaten zijn apart geïnformeerd over hoe de schoolexamens zullen worden afgerond.

Meivakantie

Van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei is het meivakantie.
De (digitale) school is gesloten. Net als de leerkrachten ben je vrij. Je hoeft geen schoolwerk te maken. Je krijgt voor deze 2 weken ook geen weekplanning. Mocht je de afgelopen week nu niet al je opdrachten gemaakt hebben, kan je deze weken uiteraard wel gebruiken om werk in te halen.

Dank

Ik wil alle leerlingen en hun ouders/verzorgers bedanken voor alle extra inzet die jullie hebben gedaan in deze bizarre tijden. We beseffen dat er een enorm beroep op jullie wordt gedaan. Hopelijk kunnen we de leerlingen snel op school ontvangen en de onderwijsondersteuning weer van de ouders overnemen!

Groetjes vanuit een hele stille school, jullie worden gemist!

Juf Van Maanen, directeur


Examenactiviteiten

M.E. Grund


Examenactiviteiten

Zoals u allen in het nieuws heeft kunnen horen, worden dit jaar de Centrale Examens geschrapt. Wat betekent dit voor onze school? De examens op de Poort bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Stage; we beoordelen de gelopen stage-uren. Gemiste uren door de maatregelen rondom het Coronavirus, worden uiteraard niet meegenomen in de beoordeling
 • Portfolio; dit kan via de mail worden ingeleverd, nagekeken en goedgekeurd. De mentor heeft hierover al contact met de leerlingen gehad
 • Proef van Bekwaamheid; dit kan in een 1 op 1 situatie worden georganiseerd en gaat dus gewoon door.
 • Eindgesprek PrO diploma; dit wordt ook in een 1 op 1 situatie georganiseerd en kan dus gewoon doorgaan

Voor de leerlingen die ook opgaan voor het Entreediploma gelden uiteraard de bovenstaande zaken, maar spelen er nog een aantal processen mee:

 • Centraal examens gaan niet door. Er wordt nog gekeken door MBO Mondriaan hoe de toetsen kunnen worden aangeboden.
 • Schrijftoets; dit kan individueel op school georganiseerd worden, planning volgt nog
 • Keuzedeel; leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt en gaan hier de komende weken mee aan de slag. De docenten communiceren hierover met de leerlingen en houden voor hen het examenboekje bij en tekenen dit af. Dit wordt dus allemaal op individuele basis georganiseerd en loopt gewoon door
 • Examen spreken en gesprekken voeren (exacte planning volgt nog) en kan op individuele basis georganiseerd worden. Ook dit loopt dus gewoon door.
 • Inleveren Examendossier bij de examencommissie van het Mondriaan College; dit wordt door school verzorgd

De examens kunnen voor onze leerlingen dus gewoon door gaan en het behalen van het diploma loopt geen gevaar.

 • De aanmeldingen rondom een vervolgopleiding lopen ook gewoon door, ook dit organiseren we in een 1 op 1 situatie. De uiterste aanmelddatum is verschoven van 1 april naar 1 mei. Er is dus nog tijd genoeg. We zullen er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te verzorgen voor de leerlingen bij wie dit nog niet is gebeurd.
 • De leerlingen worden via Klasbord en office 365 van alle stappen op de hoogte gehouden en daar waar nodig hebben we individueel contact met hen.
 • Als er zaken veranderen vanwege maatregelen die de overheid neemt, zullen wij onze trajecten daar uiteraard op aanpassen en u daarover informeren.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind of met dhr. Grund, examencoördinator.