Corona update 22 april 2020

M.E. Grund


Beste leerling van De Poort en ouders/verzorgers,

Dinsdagavond heeft onze minister-president Mark Rutte in een persconferentie nieuwe maatregelen afgekondigd.

Voor het voortgezet onderwijs is besloten dat de scholen dicht blijven tot 1 juni. De Poort is een school voor voortgezet onderwijs en zal dus ook gesloten blijven. Eind mei zal de minister beslissen of we na 1 juni open mogen en op een aangepaste manier, i.v.m. de 1,5 meter afstand maatregel, kunnen gaan starten.

De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in de meivakantie.

Onderwijs op afstand

Net zoals de afgelopen weken zullen wij het onderwijs op afstand blijven verzorgen. Op de inmiddels bekende manier zal de leerstof aan jullie worden aangeboden en zal er contact met jou en je ouders worden gehouden.

Voorbereiding afronding schoolexamens

De examenkandidaten zijn apart geïnformeerd over hoe de schoolexamens zullen worden afgerond.

Meivakantie

Van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei is het meivakantie.
De (digitale) school is gesloten. Net als de leerkrachten ben je vrij. Je hoeft geen schoolwerk te maken. Je krijgt voor deze 2 weken ook geen weekplanning. Mocht je de afgelopen week nu niet al je opdrachten gemaakt hebben, kan je deze weken uiteraard wel gebruiken om werk in te halen.

Dank

Ik wil alle leerlingen en hun ouders/verzorgers bedanken voor alle extra inzet die jullie hebben gedaan in deze bizarre tijden. We beseffen dat er een enorm beroep op jullie wordt gedaan. Hopelijk kunnen we de leerlingen snel op school ontvangen en de onderwijsondersteuning weer van de ouders overnemen!

Groetjes vanuit een hele stille school, jullie worden gemist!

Juf Van Maanen, directeur


Examenactiviteiten

M.E. Grund


Examenactiviteiten

Zoals u allen in het nieuws heeft kunnen horen, worden dit jaar de Centrale Examens geschrapt. Wat betekent dit voor onze school? De examens op de Poort bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Stage; we beoordelen de gelopen stage-uren. Gemiste uren door de maatregelen rondom het Coronavirus, worden uiteraard niet meegenomen in de beoordeling
 • Portfolio; dit kan via de mail worden ingeleverd, nagekeken en goedgekeurd. De mentor heeft hierover al contact met de leerlingen gehad
 • Proef van Bekwaamheid; dit kan in een 1 op 1 situatie worden georganiseerd en gaat dus gewoon door.
 • Eindgesprek PrO diploma; dit wordt ook in een 1 op 1 situatie georganiseerd en kan dus gewoon doorgaan

Voor de leerlingen die ook opgaan voor het Entreediploma gelden uiteraard de bovenstaande zaken, maar spelen er nog een aantal processen mee:

 • Centraal examens gaan niet door. Er wordt nog gekeken door MBO Mondriaan hoe de toetsen kunnen worden aangeboden.
 • Schrijftoets; dit kan individueel op school georganiseerd worden, planning volgt nog
 • Keuzedeel; leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt en gaan hier de komende weken mee aan de slag. De docenten communiceren hierover met de leerlingen en houden voor hen het examenboekje bij en tekenen dit af. Dit wordt dus allemaal op individuele basis georganiseerd en loopt gewoon door
 • Examen spreken en gesprekken voeren (exacte planning volgt nog) en kan op individuele basis georganiseerd worden. Ook dit loopt dus gewoon door.
 • Inleveren Examendossier bij de examencommissie van het Mondriaan College; dit wordt door school verzorgd

De examens kunnen voor onze leerlingen dus gewoon door gaan en het behalen van het diploma loopt geen gevaar.

 • De aanmeldingen rondom een vervolgopleiding lopen ook gewoon door, ook dit organiseren we in een 1 op 1 situatie. De uiterste aanmelddatum is verschoven van 1 april naar 1 mei. Er is dus nog tijd genoeg. We zullen er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te verzorgen voor de leerlingen bij wie dit nog niet is gebeurd.
 • De leerlingen worden via Klasbord en office 365 van alle stappen op de hoogte gehouden en daar waar nodig hebben we individueel contact met hen.
 • Als er zaken veranderen vanwege maatregelen die de overheid neemt, zullen wij onze trajecten daar uiteraard op aanpassen en u daarover informeren.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind of met dhr. Grund, examencoördinator.


Update Corona

M.E. Grund


Beste leerling van De Poort en ouders/verzorgers,
Gisteravond heeft onze minister-president Mark Rutte aangekondigd dat de huidige
maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april
2020.

Voor het onderwijs betekent dit concreet dat onze school gesloten zal blijven tot en
met de meivakantie (van 27 april t/m 8 mei). De week voorafgaand aan 28 april
maakt het kabinet bekend hoe we na 28 april verder gaan.

De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder
controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te
blijven. Ook in de meivakantie.

Onderwijs op afstand

Net zoals de afgelopen weken zullen wij het onderwijs op afstand blijven verzorgen.
Op de inmiddels bekende manier zal de leerstof aan jullie worden aangeboden en zal
er contact met jou en je ouders worden gehouden.

Ik ben onder de indruk van de inzet van jullie, jullie ouders/verzorgers en de
leerkrachten.

Ik doe hierbij een herhaalde oproep om ervoor te zorgen dat je tussen 09.00 uur en
15.00 uur je schoolwerk maakt. Dan is je mentor of vakdocent beschikbaar voor
vragen over de lesstof. Veel mentoren zien dat veel leerlingen pas ’s avonds of zelfs
’s nachts aan het werk gaan, dat is niet gewenst.
Zoals eerder gecommuniceerd, heeft het niet werken aan de lesstof gevolgen als je
weer op school bent.

Op de geplande vrije (feest) dagen zal de (digitale) school, net als normaal, gesloten
zijn. Je hebt dan, net als de leerkrachten, een vrije dag!
Het gaat de komende periode om de volgende dagen:

 • Goede vrijdag en 2e Paasdag: 10 en 13 april
 • Meivakantie: 27 april t/m 8 mei

Voorbereiding afronding schoolexamens

De examenkandidaten zullen apart worden geïnformeerd over hoe de
schoolexamens zullen worden afgerond.

Groetjes vanuit een hele stille school, je wordt gemist!
Juf Van Maanen, directeur


Nieuwsflits 24 maart 2020

M.E. Grund


Beste leerling van De Poort en ouders/verzorgers,

Wat is het allemaal wennen he? Niet naar school, thuiswerken, nauwelijks naar buiten. Maar het is nodig, alleen zo kunnen we het virus bestrijden en ervoor zorgen dat heel Nederland, en de rest van de wereld weer beter wordt!

De afgelopen week is er door jullie leerkrachten heel hard gewerkt om het onderwijs op afstand te regelen. En dat is gelukt! Iedereen kan thuis aan de slag. We zien ook dat heel veel leerlingen dat al aan het doen zijn. Top!

Download het PDF bestand voor de hele tekst. Klik op de knop hiernaast.


Wij zijn gesloten tot 6 april

M.E. Grund


Beste ouder/verzorger,

Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en de kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 6 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.

LET OP! Leerlingen mogen geen stage lopen!

Via de zwarte knoppen kunt u de betreffende brieven downloaden.

Voor de ouders is er een brief met meer informatie vanuit het bestuur en een document met alle mailadressen van de mentoren. Wilt u contact, dan het liefst per mail.

Voor de leerlingen hebben we een digitaal lesprogramma opgesteld, hierover krijgt de leerling een brief met daarin de inloggegevens. Ook deze brief is al te downloaden door op 1 van de zwarte knoppen te drukken.