NIEUWE BRIEF: Hoe gaan wij om met het Coronavirus (2)

M.E. Grund


Geachte ouders,

Gistermiddag heeft het kabinet nieuwe maatregelen genomen met het oog op het tegengaan van verdere verspreiding van het Coronavirus. In dat verband is ook gesproken over het al dan niet sluiten van scholen. Het kabinet heeft besloten dat de scholen open blijven.

Wel heeft het kabinet iedereen die verkouden is (keel- of neusklachten) al dan niet in combinatie met koorts, opgeroepen thuis te blijven.
Voor leerlingen en personeel van SCOH betekent dit dat wanneer zij bovenstaande gezondheidsklachten hebben, zij geacht worden thuis te blijven. In feite is dit handhaving van het huidige beleid.

We voegen daar de volgende maatregel aan toe:
Alle bijzondere evenementen (excursies, schoolzwemmen, schoolkampen, musea bezoek etc) worden tot nader order opgeschort. Klas 1 heeft in ieder geval op donderdag 19 maart geen zwemmen. Op donderdag 25 maart en vrijdag 26 maart is de school gesloten i.v.m. studie tweedaagse van de leraren.

Op de persconferentie is benadrukt dat jongeren tot 20 jaar minder vatbaar zijn voor het Coronavirus.
Dat geldt niet voor volwassenen die werkzaam zijn in de school.
Het valt niet uit te sluiten dat in de (nabije) toekomst op een school meerdere leerkrachten en leden van het onderwijsondersteunend personeel vanwege gezondheidsklachten uitvallen. Houdt u er rekening mee dat we in die gevallen klassen naar huis gaan sturen.

Gezien de onzekerheid en de snelheid van de ontwikkelingen zullen we u regelmatig op de hoogte houden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gerard van Drielen

Voorzitter College van Bestuur SCOH/SPCP


Hoe gaan wij om met het Coronavius

M.E. Grund


De voorjaarsvakantie nadert zijn einde. Er zullen ouders, leerlingen en leerkrachten terugkeren van vakantie. De eerste ziektegevallen vanwege het Coronavirus in Nederland zijn een feit.

Dit roept mogelijk vragen op bij u: hoe te handelen bij gezondheidsklachten en hoe handelt de school cq het bestuur bij een mogelijke verdenking op besmetting met het Coronavirus. Daarover informeren wij u in deze brief.

Wij baseren ons daarbij op de informatie die door het RIVM op hun website is gegeven. Zodra er nadere informatie bekend gemaakt wordt, zullen we die uiteraard met u delen.

In bijgaande brieven vindt u alle informatie. Voordat u contact met ons opneemt met vragen hierover graag eerst deze brieven goed doorlezen.

Brief CoronavirusAanvulling brief Coronavirus

De Inspectie beoordeelt De Poort als GOED!

M.E. Grund


Op donderdag 13 februari bezocht de onderwijsinspectie onze school. Aan het eind van de dag hebben wij het predicaat GOED ontvangen!

Een school krijgt de waardering ‘GOED’ van de inspectie als de basiskwaliteit op orde is en als de school eigen ambities heeft geformuleerd en deze ook in de praktijk waarmaakt.

De inspectie vindt vooral het brede aanbod, het pedagogisch klimaat, het stagetraject, de samenwerking met elkaar en externe partijen, de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur goed op De Poort.
Maar wat de inspecteurs vooral opviel is dat de leerling echt centraal staat op De Poort!

Met trots hebben we de lovende woorden van de inspecteurs in ontvangst genomen.

‘s Avonds hebben we dit met elkaar met een fantastisch schoolfeest gevierd.

Ik feliciteer alle leerlingen, ouders en docenten met dit meer dan verdiende resultaat!

 

Danielle van Maanen, directeur


kennismakingscursus Aikido - Meld je nu aan!

Aikido for the Cool one’s

Aikido is een moderne Japanse krijgskunst.

Het doel van de training is je lichaam en geest sterk te maken, zodat je beheerst en met rust een aanvaller kan controleren. Maar Aikido is vooral leuk om te doen!

In de maand februari 2020, geven wij een kennismakingscursus Aikido.

De trainingen zijn op donderdag van 14.30-15.30 uur in de Dojo van de school.
Trainingsdagen, 30 januari, 6 februari, 13 februari en 20 februari 2020.

Wil je meedoen, vul dan onderstaande formulier in. Je krijgt daarna een mail met een PDF bestand. Print dit uit en lever dit samen met de €5,00* voor vrijdag 24 januari 2020 in bij Meester Jonker .

Geen printer? Uw zoon of dochter heeft ook een brief gekregen met strookje.

* Voor deze cursus vragen we een bijdrage van € 5,00 voor 4 lessen. Meenemen bij de eerste les.

  • Indien de leerling een eigen mailadres heeft.

Week tegen pesten

M.E. Grund


Elk jaar wordt landelijk de Week tegen Pesten georganiseerd. Net als vorig schooljaar doet ook de Poort hieraan weer mee.

Van 23 t/m 27 september besteden we in en buiten de lessen extra aandacht aan dit onderwerp. Dit jaar is het thema van de Week tegen pesten Wees een held, met elkaar. Iedereen die op een positieve manier bijdraagt aan de groep is een held. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de docenten. Een leuke school maak je met elkaar.

Door de school zullen de leerlingen posters zien hangen. In de klas zullen er 1 of meerdere lessen aan worden besteed. Wat is het verschil tussen plagen en pesten, welke rollen zijn er wanneer het over pesten gaat, wat kun je doen als je zelf gepest wordt of ziet dat iemand wordt gepest, maar vooral hoe zorgen we met elkaar dat we een leuke klas zijn waarin niet wordt gepest.

Mocht uw zoon of dochter gedurende zijn of haar tijd bij ons op school vragen hebben of hulp nodig hebben t.a.v. pesten, dan staat mijn deur open! Naast de mentor is mevrouw van der Hoeven als antipest-coördinator voor leerlingen en ouders op maandag, donderdag en vrijdag altijd beschikbaar om te luisteren en te helpen.