Algemeen

Het gebouw van de Poort praktijkonderwijs staat in het stadsdeel Duinoord, een buurt die centraal ligt tussen het Centrum van Den Haag en Scheveningen. Ons adres is:
2e Sweelinckstraat 160
2517 HB Den Haag

De Poort is tijdens schooldagen tussen 8:00 en 16:00 uur bereikbaar via:
Telefoon: 070 358 89 70
E-mail: poort@scoh.nl

Onze bankgegevens zijn
IBAN: NL55ABNA0580722759
BIC: ABNANL2A

Aanmelden

Elk nieuw schooljaar hebben we bij de Poort 51 plaatsen in de eerste klas. Wanneer je bij ons op school wil komen kun je je aanmelden via onze aanmeldprocedure. Je kan natuurlijk ook eerst een keer komen kijken op een van onze open dagen.

Kom je van de basisschool, dan volgen we de POVO route (Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs). Wil je tijdens het schooljaar naar onze school verhuizen of wil je instromen in een hogere klas, dan kijken we eerst of er plaats is. Daarna wordt er gekeken of je past bij een bestaande klas. Aanmeldingen in de loop van een schooljaar worden altijd samen met je huidige school bekeken. Ook zij moeten akkoord zijn met de overstap.

Naast een aanmelding heb je een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze wordt afgegeven door het SWV Zuid Holland West, het samenwerkingsverband van alle (special) voortgezet onderwijs scholen in de regio. Op het moment dat we ook een TLV hebben ontvangen is je plaatsing definitief.

Maak gerust een afspraak met mevrouw de Visser voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding bij de Poort. Je kunt hiervoor het algemene nummer bellen: 070 358 89 70

Mevrouw M. de Visser

Coördinator passend onderwijs

Mevrouw B.C. Valstar is onze coördinator passend onderwijs. Zij coördineert de uitvoering van de leerlingbegeleiding, voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Daarnaast ontwikkelt mevrouw Valstar het ondersteuningsbeleid voor de school. Zij maakt deel uit van het Management Team (MT) van de Poort en geeft functioneel leiding aan de commissie passend onderwijs.

Mevrouw Valstar is bereikbaar via het algemene nummer: 070 358 89 70.

Mw. B. Valstar

Vertrouwenspersoon

Mevrouw E van Duijvenbode is onze vertrouwenspersoon, anti-pestcoördinator en aandachtsfunctionaris. Zij is het aanspreekpunt op school wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Mevrouw Van der Hoeven heeft als lid van het zorgteam regelmatig gesprekken met individuele leerlingen. Daarnaast verzorgt ze weerbaarheidstrainingen en voert ze overleg met docenten over de beste aanpak en begeleiding van onze leerlingen. Zij is elke ochtend en op maandag  tot donderdag op school aanwezig.

Mevrouw van Duijvenbode is bereikbaar via het algemene nummer: 070 358 89 70.

Verwijsindex
De verwijsindex is een digitaal programma waarin begeleiders, docenten en hulpverleners een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige (0-23 jaar) waar zij bij betrokken zijn. De verwijsindex zorgt ervoor dat alle betrokkenen zichtbaar zijn voor elkaar. Daardoor kunnen zij goed samenwerken en krijgt de jeugdige de begeleiding die hij of zij nodig heeft.

Soms hebben wij bij de Poort zorgen over een leerling en vaak heeft deze leerling dan extra begeleiding nodig. Als school signaleren wij deze leerling in de Verwijsindex. Voordat wij een signaal in de Verwijsindex afgeven informeren wij de ouders/verzorgers en de leerling.

Mw. E. van Duijvenbode

Stagebureau

De Poort heeft een eigen stagebureau. Hier kun je terecht met al je vragen over het lopen van stage. Het stagebureau begeleidt alle leerlingen die stage lopen. Daarnaast kan het stagebureau je helpen om een stage te vinden.

Aan het eind van het derde jaar heb je een stage-startgesprek met iemand van het stagebureau. Bij dit gesprek zijn jij en je ouder(s) aanwezig. Er wordt besproken hoe de interne stage in het derde jaar is verlopen. Op dat moment kan je ook aangeven wat jouw wensen zijn voor een toekomstige stage. Wanneer er een stage in beeld is, geeft het stagebureau aan wat er administratief moet gebeuren, om in het vierde jaar op de stageplek te starten.

Het stagebureau is per e-mail bereikbaar op stagebureau@scoh.nl of telefonisch via het algemene nummer: 070 358 89 70

Mw. A. Douven

Dhr. E. den Dekker

Dhr. R. van Adrichem