Corona Update 13 januari 2021


Zoals jullie wellicht weten was er gisteravond opnieuw een persconferentie. Onze minister-president heeft daarin verteld dat de lockdown zal worden verlengd.

Het onderwijs op de praktijkscholen gaat, zoals dat nu georganiseerd is, door. Het kabinet vindt het van essentieel belang dat onze leerlingen op school les krijgen. Een nieuwe maatregel die vanaf vandaag weer is ingevoerd, is dat leerlingen onderling zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.

Daarom hebben we met het College van Bestuur van SCOH afgesproken dat wij het rooster zoals dat nu van toepassing is continueren en dus gedeeltelijk open blijven. Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen en de afstandsmaatregel uit te kunnen voeren, kiezen we ervoor om niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school te laten komen.

Dat betekent dat alle leerlingen een deel van de week op school zullen zijn. De stages zullen ook zoveel mogelijk doorgaan.

Hoe het rooster van uw zoon/dochter er exact uit ziet, hoort uw zoon/dochter via zijn/haar mentor. Dit nieuwe rooster zal in ieder geval t/m vrijdag 5 februari duren.

Wij houden ons uiteraard nog steeds aan alle richtlijnen en protocollen van de overheid. Wij vragen u dit ook te doen. De beslisboom 12+ is hierbij leidend, neemt u deze nog eens goed door. Mocht u twijfelen of uw zoon/dochter naar school mag komen, kunt u ons uiteraard altijd even bellen.

Mondkapjes op school Ik wil jullie er nogmaals op wijzen dat mondkapjes op school verplicht zijn. Wanneer je in de les zit en er voldoende afstand tot de docent kan worden gehouden, kan deze af. Als je geen mondkapje hebt, kan je deze voor €0,50 kopen. Doe je dit niet dit niet, dan word je naar huis gestuurd en zal je als ongeoorloofd afwezig geregistreerd worden.

Als we ons allemaal goed aan de voorschriften houden, kunnen we hopelijk snel weer volledig naar school. We moeten het samen doen!

Mevr. D.F.M. van Maanen Directeur