Corona update 22 april 2020


Beste leerling van De Poort en ouders/verzorgers,

Dinsdagavond heeft onze minister-president Mark Rutte in een persconferentie nieuwe maatregelen afgekondigd.

Voor het voortgezet onderwijs is besloten dat de scholen dicht blijven tot 1 juni. De Poort is een school voor voortgezet onderwijs en zal dus ook gesloten blijven. Eind mei zal de minister beslissen of we na 1 juni open mogen en op een aangepaste manier, i.v.m. de 1,5 meter afstand maatregel, kunnen gaan starten.

De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in de meivakantie.

Onderwijs op afstand

Net zoals de afgelopen weken zullen wij het onderwijs op afstand blijven verzorgen. Op de inmiddels bekende manier zal de leerstof aan jullie worden aangeboden en zal er contact met jou en je ouders worden gehouden.

Voorbereiding afronding schoolexamens

De examenkandidaten zijn apart geïnformeerd over hoe de schoolexamens zullen worden afgerond.

Meivakantie

Van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei is het meivakantie.
De (digitale) school is gesloten. Net als de leerkrachten ben je vrij. Je hoeft geen schoolwerk te maken. Je krijgt voor deze 2 weken ook geen weekplanning. Mocht je de afgelopen week nu niet al je opdrachten gemaakt hebben, kan je deze weken uiteraard wel gebruiken om werk in te halen.

Dank

Ik wil alle leerlingen en hun ouders/verzorgers bedanken voor alle extra inzet die jullie hebben gedaan in deze bizarre tijden. We beseffen dat er een enorm beroep op jullie wordt gedaan. Hopelijk kunnen we de leerlingen snel op school ontvangen en de onderwijsondersteuning weer van de ouders overnemen!

Groetjes vanuit een hele stille school, jullie worden gemist!

Juf Van Maanen, directeur