De Inspectie beoordeelt De Poort als GOED!


Op donderdag 13 februari bezocht de onderwijsinspectie onze school. Aan het eind van de dag hebben wij het predicaat GOED ontvangen!

Een school krijgt de waardering ‘GOED’ van de inspectie als de basiskwaliteit op orde is en als de school eigen ambities heeft geformuleerd en deze ook in de praktijk waarmaakt.

De inspectie vindt vooral het brede aanbod, het pedagogisch klimaat, het stagetraject, de samenwerking met elkaar en externe partijen, de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur goed op De Poort.
Maar wat de inspecteurs vooral opviel is dat de leerling echt centraal staat op De Poort!

Met trots hebben we de lovende woorden van de inspecteurs in ontvangst genomen.

‘s Avonds hebben we dit met elkaar met een fantastisch schoolfeest gevierd.

Ik feliciteer alle leerlingen, ouders en docenten met dit meer dan verdiende resultaat!

 

Danielle van Maanen, directeur