Theorievakken

Diplomering & Uitstroom

In het vierde leerjaar gaan we hard aan de slag om jou klaar te stomen voor het PrO en Entree examen dat uiteindelijk in het vijfde leerjaar plaats vindt. Maar voordat jij dit document in ontvangst kunt nemen moet er nog een hoop gebeuren. Er moet bijvoorbeeld een examenportfolio gevuld worden met Loopbaan en Burgerschap-opdrachten, maar je moet ook voldoende stageuren lopen en de verslagen uitwerken op de computer.


Voor de ouders en verzorgers:
Uw zoon of dochter zit in haar examenjaar. Hij of zij zal in juni/ juli  één of twee diploma’s kunnen halen bij ons op school. Elke leerling heeft de mogelijkheid om het PrO (Praktijkonderwijs) diploma te halen. Daarnaast komt een klein selectie ook in aanmerking voor het Entree diploma. In januari krijgen u en uw zoon of dochter te horen welk advies wij geven m.b.t. diplomering, arbeid en doorleren.

Of uw zoon of dochter in aanmerking komt voor het interne Entreetraject hangt af van een aantal factoren:
A) 80% aanwezig op school en stage
B) Voldoende stage uren (400 uur per jaar)
C) Het niveau van de behaalde TOA toetsen (www.toets.nl voor meer informatie)
D) Eind klas 4 moeten alle opdrachten van periode 1, 2 en 3 van het examenportfolio zijn gemaakt en minimaal met beoordeling “matig” zijn afgetekend.
D) De weerbaarheid van uw zoon of dochter.

Ad A: uw zoon of dochter moet minimaal 80% aanwezig zijn. Ook de uren die hij of zij ziek is geweest tellen mee als “niet aanwezig”. Bij een te hoge afwezigheid wordt uw zoon of dochter besproken in de examencommissie van het PrO diploma. Voor het Entree diploma beslist het Mondriaan. In de meeste gevallen is het oordeel dan negatief.

Ad B: Als uw zoon of dochter netjes elke dag aanwezig is op zijn of haar stage is het aantal uren totaal geen probleem. Mocht de school beslissen dat uw zoon of dochter minder uren moet draaien vanwege lichamelijke klachten, zal dit altijd in overleg gaan.

Ad C:  Dat wil zeggen dat als uw kind zijn of haar Entree diploma wil halen, minimaal niveau 1F (eindniveau groep 8 Basisschool) moet halen. Mondriaan kan op basis van de behaalde resultaten negatief advies geven over de te volgen opleiding. In uitzonderlijke gevallen kan Mondriaan ook beslissen dat het niveau niet toereikend is voor het Entree diploma.

Ad D: Het eindexamen in opgedeeld in 5 periodes. In klas 4 zijn dat periode 1 t/m 3 en in klas 5 zijn dat periodes 4 & 5. Elke periode moeten er een aantal opdrachten worden gemaakt over leerstof die ze hun gehele schoolcarrière aangeboden hebben gekregen.

Ad E: Mondriaan is een grote organisatie waar veel zelfstandigheid wordt verwacht van uw zoon of dochter. De leerling zal zich “in het diepe gegooid” voelen en zal daardoor minder kunnen presteren. Omdat wij onze leerlingen erg goed kennen kunnen wij op basis van dit punt een negatief advies geven. Het advies zal dan in veel gevallen neer komen op werk en van daaruit cursussen en opleidingen te gaan volgen.

In klas 5 gaan de leerlingen die in de Entreeklas zitten ook aan de slag met keuzedelen. Dit is een examenonderdeel welke aan het einde van het jaar wordt beoordeeld door een examinator van Mondriaan. Daarnaast moeten ze een Centraal Examen doen voor Rekenen (2A), Nederlands Lezen (2F) & Nederlands Luisteren (2F). Voor Nederlands Schrijven moeten de leerlingen een 2F toets op school maken.