Examenactiviteiten


Examenactiviteiten

Zoals u allen in het nieuws heeft kunnen horen, worden dit jaar de Centrale Examens geschrapt. Wat betekent dit voor onze school? De examens op de Poort bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Stage; we beoordelen de gelopen stage-uren. Gemiste uren door de maatregelen rondom het Coronavirus, worden uiteraard niet meegenomen in de beoordeling
 • Portfolio; dit kan via de mail worden ingeleverd, nagekeken en goedgekeurd. De mentor heeft hierover al contact met de leerlingen gehad
 • Proef van Bekwaamheid; dit kan in een 1 op 1 situatie worden georganiseerd en gaat dus gewoon door.
 • Eindgesprek PrO diploma; dit wordt ook in een 1 op 1 situatie georganiseerd en kan dus gewoon doorgaan

Voor de leerlingen die ook opgaan voor het Entreediploma gelden uiteraard de bovenstaande zaken, maar spelen er nog een aantal processen mee:

 • Centraal examens gaan niet door. Er wordt nog gekeken door MBO Mondriaan hoe de toetsen kunnen worden aangeboden.
 • Schrijftoets; dit kan individueel op school georganiseerd worden, planning volgt nog
 • Keuzedeel; leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt en gaan hier de komende weken mee aan de slag. De docenten communiceren hierover met de leerlingen en houden voor hen het examenboekje bij en tekenen dit af. Dit wordt dus allemaal op individuele basis georganiseerd en loopt gewoon door
 • Examen spreken en gesprekken voeren (exacte planning volgt nog) en kan op individuele basis georganiseerd worden. Ook dit loopt dus gewoon door.
 • Inleveren Examendossier bij de examencommissie van het Mondriaan College; dit wordt door school verzorgd

De examens kunnen voor onze leerlingen dus gewoon door gaan en het behalen van het diploma loopt geen gevaar.

 • De aanmeldingen rondom een vervolgopleiding lopen ook gewoon door, ook dit organiseren we in een 1 op 1 situatie. De uiterste aanmelddatum is verschoven van 1 april naar 1 mei. Er is dus nog tijd genoeg. We zullen er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te verzorgen voor de leerlingen bij wie dit nog niet is gebeurd.
 • De leerlingen worden via Klasbord en office 365 van alle stappen op de hoogte gehouden en daar waar nodig hebben we individueel contact met hen.
 • Als er zaken veranderen vanwege maatregelen die de overheid neemt, zullen wij onze trajecten daar uiteraard op aanpassen en u daarover informeren.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind of met dhr. Grund, examencoördinator.