NIEUWE BRIEF: Hoe gaan wij om met het Coronavirus (2)


Geachte ouders,

Gistermiddag heeft het kabinet nieuwe maatregelen genomen met het oog op het tegengaan van verdere verspreiding van het Coronavirus. In dat verband is ook gesproken over het al dan niet sluiten van scholen. Het kabinet heeft besloten dat de scholen open blijven.

Wel heeft het kabinet iedereen die verkouden is (keel- of neusklachten) al dan niet in combinatie met koorts, opgeroepen thuis te blijven.
Voor leerlingen en personeel van SCOH betekent dit dat wanneer zij bovenstaande gezondheidsklachten hebben, zij geacht worden thuis te blijven. In feite is dit handhaving van het huidige beleid.

We voegen daar de volgende maatregel aan toe:
Alle bijzondere evenementen (excursies, schoolzwemmen, schoolkampen, musea bezoek etc) worden tot nader order opgeschort. Klas 1 heeft in ieder geval op donderdag 19 maart geen zwemmen. Op donderdag 25 maart en vrijdag 26 maart is de school gesloten i.v.m. studie tweedaagse van de leraren.

Op de persconferentie is benadrukt dat jongeren tot 20 jaar minder vatbaar zijn voor het Coronavirus.
Dat geldt niet voor volwassenen die werkzaam zijn in de school.
Het valt niet uit te sluiten dat in de (nabije) toekomst op een school meerdere leerkrachten en leden van het onderwijsondersteunend personeel vanwege gezondheidsklachten uitvallen. Houdt u er rekening mee dat we in die gevallen klassen naar huis gaan sturen.

Gezien de onzekerheid en de snelheid van de ontwikkelingen zullen we u regelmatig op de hoogte houden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gerard van Drielen

Voorzitter College van Bestuur SCOH/SPCP