Home » Informatie » Vakanties

Vakanties

Vakantierooster schooljaar 2016-2017

Vakantiedagen

Studiedagen en aansluitend Zomervakantie woensdag 5 juli 2017
vanaf 12:10 uur
t/m 18 augustus 2017

Vakantierooster schooljaar 2017-2018

Vakantiedagen

LL roostervrij/studiedag Maandag 12 februari 2018
Voorjaarsvakantie Vrijdag 23 februari 2018
(vanaf 12.10 uur)
 t/m  vrijdag 2 maart 2018
Goede Vrijdag, 2e Paasdag Vrijdag 30 maart 2018  t/m  maandag 2 april 2018
Meivakantie / Koningsdag Vrijdag 27 april 2018  t/m  vrijdag 11 mei 2018
Pinkstervakantie Maandag 21 mei 2018
Studiedagen en Zomervakantie Woensdag 11 juli 2018
(vanaf 12.10 uur )
 t/m  vrijdag 24 augustus 2018

 

Niet opgenomen: de toetsweken en de dagen met een verkort rooster i.v.m. leerlingbesprekingen.

Let op: Prinsjesdag, de studiedagen en de vrijdagen vrij vanaf 12.10 uur geldt alleen voor de leerlingen die les op school hebben. Leerlingen die stage lopen, hebben deze dagen een volledige stagedag.

Buiten deze vakanties om kan door de directie in principe geen extra verlof worden verleend. Eventuele verzoeken m.b.t. extra vakantie moeten bij de directie worden aangevraagd. Aanvraagformulier op school verkrijgbaar.