Home » Informatie » Vensters van verantwoording

Vensters van verantwoording

Dit is een database waarin VO-scholen in de vorm van een 20-tal indicatoren hun gegevens en prestaties zichtbaar maken voor ouders en andere belangstellenden.

Het is de bedoeling dat in de toekomst alle scholen aan deze Vensters meedoen waardoor de prestaties van scholen met elkaar vergeleken kunnen worden.

Klik hier voor het Venster van locatie Duinstraat

Klik hier voor het Venster van locatie Landrépad