Leerlingen hangen AED’s op voor de buurt


Het plaatsen van de vier AED’s in de openbare ruimte had meer voeten in de aarde dan de initiatiefnemer en gulle gevers hadden kunnen voorzien. De beperkte mogelijkheden voor particulieren; bedrijven of winkeliers; eigenaren van panden; het monumentale karakter van de panden; het boren in gevels; het vinden van stroomvoorzieningen, overal bleken voetangels en klemmen te zijn of beren op de weg.

Praktijkdocent Brian Wilmer organiseerde met instemming van directeur Danielle van Maanen het daadwerkelijk ophangen van de AED’s met twee van hun leerlingen, de 16 jarige Hassan en de 15 jarige Alan, beiden derdejaars leerlingen fietstechniek. De 13 jarige Shafiek, tweedejaars leerling algemene techniek mag helpen met de elektra. Ook aan de gevel van Praktijkschool de Poort is een AED opgehangen door deze leerlingen.