Mondkapjes in de school


Aan al onze leerlingen en hun ouders/verzorgers,

Zoals u weet, loopt vooral in onze regio het aantal Coronabesmettingen hard op. Na de persconferentie van maandag 28 september zijn de maatregelen extra aangescherpt. In deze brief geef ik aan wat dat voor onze leerlingen, docenten en ouders betekent.

Mondkapjes

Wij nemen het dringende advies van de RIVM, OMT en het kabinet over. Dat betekent dat wij al onze leerlingen en medewerkers dringend adviseren om in de gangen en de aula een mondkapje te dragen. Als de leerlingen in de klas zitten, kan het mondkapje weer af. Bij gymnastiek dragen we geen mondkapje. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een mondkapje bij zich heeft?

Deze maatregel is als aanvulling op de basisregels, die veranderen dus niet. Het blijft van belang om afstand tot volwassenen te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Ventilatie

De afgelopen weken is er veel te doen geweest over de luchtkwaliteit op scholen. Ons bestuur, het SCOH, ziet er op toe dat alle scholen voldoen aan het bouwbesluit en dat de ventilatie in orde is. Dat was zo en dat blijft zo. Ons ventilatiesysteem voldoet aan de eisen. Daarnaast zullen wij ook op natuurlijke wijze ventileren door ramen en deuren open te zetten. Wanneer het te koud wordt, zullen wij dit alleen in de pauzes doen.

Personeel

Onze medewerkers doen hun uiterste best om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan, ondanks de beperkingen die er zijn. De richtlijnen van het RIVM zijn hierbij leidend.

We hebben te maken met steeds meer leerkrachten die thuiszitten met (milde) gezondheidsklachten in afwachting van de uitslag van een Coronatest. Dat vergroot de uitdaging om het onderwijs te kunnen laten doorgaan. Toch kan het zijn dat we klassen een deel van de dag naar huis moeten sturen. We doen er natuurlijk alles aan om dit te voorkomen. Alleen in uiterste gevallen waarin echt geen andere oplossing is, sturen we de klas naar huis.

We hebben allemaal geen idee hoe het gaat lopen, maar samen gaan we hier uit komen!

D. van Maanen
Directeur