Skip to main content
Nieuws

Maskerproject met Huis van Gedichten

De leerlingen van de 2e klassen hebben van Adeiye (docent van Huis van Gedichten) 3 lessen gehad. Die lessen gingen vooral over taal en ritme; dus ook over muziek. De leerlingen hebben e.e.a. geleerd over het onstaan van Hip-Hop (rap).

Bij deze lessen hebben de leerlingen zélf een verhaaltje geschreven met als titel: In mijn wereld. 

5 zintuigen werden gebruikt als ‘kapstok’ voor het verhaal.

In mijn wereld; hoor ik……., ruik ik…….., zie ik….., voel ik….., proef ik………

Daarna hebben ze tijdens de lessen CKV een masker van papier-maché gemaakt dat bij het verhaaltje past.

De maskers en de verhaaltjes hangen op dit moment in de school. Er zijn foto’s gemaakt en uiteindelijk worden ook hier weer boekjes van gemaakt (door Huis van Gedichten) die de leerlingen weer mee naar huis mogen nemen.

Terug naar het nieuws