Home » Onderwijs » Diplomering

Diplomering

In het vierde leerjaar gaan we hard aan de slag om jou klaar te stomen voor het PrO en AKA examen dat uiteindelijk in het vijfde leerjaar plaats vindt. Maar voordat jij dit document in ontvangst kunt nemen moet er nog een hoop gebeuren. Er moet bijvoorbeeld een examenportfolio gevuld worden met Loopbaan en Burgerschap-opdrachten, maar je moet ook voldoende stageuren lopen en de verslagen uitwerken op de computer.

Open dagen
Binnenkort zijn er opendagen en markten op verschillende ROC (Regionale Opleiding Centra).

Bekijk de pagina’s van de verschillende ROC’s om op de hoogte te blijven:

Je bent natuurlijk niet verplicht om je bij één van de twee bovenstaande ROC’s te laten voorlichten. In andere steden heb je ook ROC’s. Je bent vrij om hier zelf langs te gaan.

Inschrijven:
Op de ouderavond in januari krijg je te horen of je positief advies krijgt voor AKA en doorleren op een ROC. Voor diegene die een positief doorleeradvies krijgen staat hieronder een informatiefilm over het aamelden bij een ROC, zoals Mondriaan.

 

Voor de ouders en verzorgers:
Uw zoon of dochter zit in haar examenjaar. Hij of zij zal in juni 2013 één of twee diploma’s kunnen halen bij ons op school. Elke leerling heeft de mogelijkheid om het PrO (PraktijkOnderwijs) diploma te halen. Daarnaast komt een klein selectie ook in aanmerking voor het AKA diploma. In januari krijgen u en uw zoon of dochter te horen welk advies wij geven m.b.t. diplomering, arbeid en doorleren.

Of uw zoon of dochter in aanmerking komt hangt af van een aantal factoren:
A) 80% aanwezig op school en stage (PrO & AKA)
B) Voldoende stage uren (325 uur per jaar) (PrO & AKA)
C) Het niveau van de behaalde TOA toetsen (www.toets.nl voor meer informatie) (AKA)
D) De weerbaarheid van uw zoon of dochter.

Ad A: uw zoon of dochter moet minimaal 80% aanwezig zijn. Ook de uren die hij of zij ziek is geweest tellen mee als “niet aanwezig”. Bij een te hoge afwezigheid wordt uw zoon of dochter besproken in de examencommissie van het PrO diploma. Voor het AKA diploma beslist het Mondriaan. In de meeste gevallen is het oordeel dan negatief.

Ad B: Als uw zoon of dochter netjes elke dag aanwezig is op zijn of haar stage is het aantal uren totaal geen probleem. Mocht de school beslissen dat uw zoon of dochter minder uren moet draaien vanwege lichamelijke klachten, zal dit altijd in overleg gaan.

Ad C: In september 2014 gaat er veel veranderen. De AKA opleiding gaat verdwijnen en wordt vervangen door de Entree opleiding. De minister moet nog beslissen of de eisen voor taal en rekenen dan ook hard worden. Dat wil zeggen dat elke leerling die zijn of haar AKA diploma wil halen minimaal niveau 2F (eindniveau VMBO) moet halen. Tot die tijd wordt het behaalde niveau wel als aanduiding voor het taal en rekenniveau gebruikt en kan Mondriaan op basis van de behaalde resultaten negatief advies geven over de te volgen opleiding. In uitzonderlijke gevallen kan Mondriaan ook beslissen dat het niveau niet toereikend is voor het AKA diploma.

Ad D: Mondriaan is een grote organisatie waar veel zelfstandigheid wordt verwacht van uw zoon of dochter. De leerling zal zich “in het diepe gegooid” voelen en zal daardoor minder kunnen presteren. Omdat wij onze leerlingen erg goed kennen kunnen wij op basis van dit punt een negatief advies geven. Het advies zal dan in veel gevallen neer komen op werk en van daaruit cursusussen en opleidingen te gaan volgen.

Om u een beeld te geven van het MBO, vindt u hieronder een filmpje, zoals dat ook te vinden is op www.bekijkjetoekomstnu.nl.