Home » Onderwijs » Theorie

Theorie

Tijdens de theorievakken werk je aan vier domeinen wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Deze domeinen worden vooral behandeld tijdens de vakken Nederlands en rekenen volgens de methode PrO-Motie, maar komen ook terug in de praktijkvakken.

Praktijkschool De Poort is een taalaccent school. Dit houdt in dat we veel aandacht besteden aan taal en leesonderwijs. Eén van eerste acties die wij hierin hebben ondernomen vindt u nu al terug in het rooster met de naam “vrij lezen”. Meer informatie over Praktijkschool De Poort als taalaccent-school vindt u hier.

Leerlingen houden hun topprestaties bij in hun portfoliomap. Deze bewijzenmap zal gedurende de schooljaren gevuld moeten worden. Voor een groot aantal vakken werken we met certificaten. Het portfolio vormt de basis van het diplomadossier zoals dat vanaf leerjaar 4 verder wordt ingevuld.

  • Lezen
  • Maatschappijleer
  • Gezondheidskunde
  • Godsdienst