Home » Onderwijs » Uitstroom » Wajong

Wajong

WAJONG
Het vijfde leerjaar van Praktijkschool “De Poort” staat in het teken van de uitstroom. Voor elke leerling wordt, in overleg met ouders, een passend traject aangeboden om de doorstroom richting de arbeidsmarkt goed te laten verlopen. De ene leerling gaat 3 dagen stage lopen, de andere zal 4 dagen aan de slag gaan.
Lopende het jaar zal blijken of de leerling klaar is om de arbeidsmarkt op te gaan of dat hij/zij nog wat extra stage moet lopen om ervaring op moet doen. Zo kan het voorkomen dat een leerling nog een extra jaar op De Poort blijft, uiteraard in overleg met ouders.
Sommige leerlingen komen wel in aanmerking voor een baan maar hebben een extra steuntje in de rug nodig. Die leerlingen komen dan in aanmerking voor een Wajong-tegemoetkoming. Deze WAJONG – tegemoetkoming wordt door de school aangevraagd bij het UWV. Maar het UWV beslist of de jongere in aanmerking komt voor een Wajong.

Deze WAJONG dient als extra ondersteuning op weg naar arbeid. Deze uitkering heeft als doel om jongeren zo snel mogelijk aan het werk te helpen en de baan te behouden. De WAJONG zorgt dan voor extra ondersteuning op de werkplek, zowel voor de werkgever als de werknemer.

Veel leerlingen op onze school hebben extra ondersteuning nodig die leeftijdsgenoten niet nodig hebben. Een werkgever kan dan beslissen om onze leerlingen niet aan te nemen omdat de werkgever geen tijd en geld heeft om die extra ondersteuning aan te bieden. Want… voor hetzelfde salaris kan hij iemand aannemen die geen extra ondersteuning nodig heeft.

De WAJONG kan dan uitkomst bieden. De werkgever wordt financieel ontlast(loondispensatie) en de werknemer krijgt gewoon het geld wat hij/zij verdient. Een werknemer met een WAJONG wordt dus aantrekkelijk voor een werkgever. Een werknemer met een WAJONG komt ook in aanmerking voor een jobcoach. Deze jobcoach wordt betaald door het UWV en regelt alles tussen de werknemer en de werkgever. De jobcoach zal de eerste dagen meelopen en hetzelfde werk doen. De jobcoach zal ook gesprekken voeren met de baas en de werknemer. Ook kan de jobcoach ingeschakeld worden als er problemen zijn op de werkvloer.

Mocht een leerling in aanmerking komen voor een WAJONG, dan zal de school dat altijd beslissen in overleg met ouders en de jongere zelf. Het is uiteindelijk de keuze van de leerling en zijn ouders. De school heeft hierin een adviserende rol.

Meer info over de WAJONG-regeling kunt u krijgen op school (bij dhr. van Adrichem) of u kunt een kijkje nemen op http://www.uwv.nl