De Leerlingenraad

De leerlingenraad geeft bespreekpunten aan over de school van uit de klas. De leerlingenraad denkt mee over het organiseren van activiteiten van de school.  Zij zouden bijvoorbeeld in de klas kunnen informeren wat de ideeën of voorstellen zijn bij een  eventueel schoolfeest of een kerstviering.


Wat is een leerlingenraad?

In een leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die namens hun klas allerlei zaken durven en willen bespreken. Zo komen wij op school erachter wat de leerlingen belangrijk vinden. Dit betekent dat de leden van de leerlingenraad een belangrijke rol hebben. Zij moeten uitzoeken wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen zij dan bespreken tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad.

Waarom een leerlingenraad?

Een leerlingeraad pas binnen actief burgerschap en integratie. Het vergroot de betrokkenheid van de leerlingen. Ook willen we m.b.v. de leerlingenraad de kwaliteit van onze schoolorganisatie verbeteren.

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad vergadert ongeveer 4 tot 5 keer per jaar onder schooltijd. We vergaderen altijd in de laatste week voor een vakantie, behalve voor de zomervakantie. De leerlingen bereiden elke vergadering voor. Zij verzamelen punten die hun klas graag wil bespreken. Na een vergadering vertellen zij in hun klassen wat er besproken is. Ook zullen ze dingen op school moeten proberen te regelen of soms vragen aan docenten moeten stellen naar aanleiding van een vergaderpunt. De leerlingenraad zal soms ook gevraagd worden om bij activiteiten te helpen of om de school te vertegenwoordigen in een gesprek op school.

Wat heeft de leerlingenraad onder andere al bereikt?

Na klachten van de leerlingen over een rommelige aula na de pauzes, is er door de leerlingenraad een aularooster gekomen waardoor de leerlingen zelf meehelpen om de aula schoon te houden.

Door de leerlingenraad zijn er afspraken gemaakt waardoor de onderbouw ook gebruik kan maken van de voetbalkooi. Ook is de inhoud van de snoepmachine aangepast naar ideeën van de leerlingenraad.