Verwijsindex

Soms zijn er zorgen rondom een jongere en heeft een jongere extra begeleiding nodig. Als school signaleren wij deze jongeren in de Verwijsindex.

De Verwijsindex zorgt ervoor dat alle betrokken professionals zichtbaar zijn voor elkaar. Daardoor kunnen zij goed samenwerken en krijgt de jeugdige de begeleiding die hij of zij nodig heeft. Wij informeren ouders/verzorgers en de jeugdige als zij een signaal in de Verwijsindex willen afgeven.