Cultureel & Kunstzinnige Vorming

Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)

In het leergebied Kunst en Cultuur leert de leerling om zich op creatieve wijze uit te drukken en om te gaan met gevoelens en emoties. De leerling onderzoekt wie hij/zij is, waar zijn/haar kwaliteiten liggen en wat hij/zij belangrijk vindt.

De lessen CKV-Beeldende Vorming worden gegeven door vakdocenten in een vaklokaal aan groepen van maximaal 9 leerlingen.

Bekijk de werkstukken op Instagram

Lesprogramma

In het eerste leerjaar krijgen de leerlingen les in CKV-Drama & CKV-Beeldende Vorming.

Het eerste half jaar hebben de opdrachten te maken met identiteit. Er worden portretten getekend, geschilderd, geboetseerd, geborduurd, maskers gemaakt, diverse emoties besproken, getekend en geborduurd.

De tweede helft van het jaar worden werkstukken gemaakt naar aanleiding van werk van diverse kunstenaars; Vincent van Gogh, Piet Mondriaan, Joan Miro, Roy Lichtenstein.

In de drama lessen worden de leerlingen geactiveerd tot het verkennen en verleggen van hun eigen grenzen. Alle zintuigen worden geprikkeld en het enige wat ze nodig hebben is zichzelf. Tijdens de lessen gaat het om spelenderwijs leren wat leerlingen de mogelijkheid geeft om zichzelf te ontdekken en emoties te uiten zonder dat dit een negatief gevolg heeft. Ze ontwikkelen hun sociale vaardigheden, leren presenteren en gesprekken voeren in de meest uiteenlopende situaties, om zich voor te bereiden op de toekomst in een leuke, ontspannen setting.

Vakdoelen

  • Vakdoel 1: Je leert snijtechnieken.
  • Vakdoel 2: Je leert kooktechnieken.
  • Vakdoel 3: Je leert samenwerken.

Lesprogramma

In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen les in CKV-Beeldende Vorming.
Het eerste deel van het jaar hebben de opdrachten te maken met het menselijk lichaam. Schilderen, tekenen, boetseren.

De leerlingen moeten nu ook leren samenwerken. Daarna worden de opdrachten en technieken complexer; druktechnieken, textiele werkvormen, illustreren, schilderen, ruimtelijke werkvormen.

Er wordt gewerkt aan samenwerking met diverse culturele aanbieders, die ons (door onszelf ontwikkelde) lesaanbod kunnen helpen verdiepen en verbreden.

Bovendien krijgen alle leerlingen een Cultureel Jongeren Paspoort, waarmee ze ook in hun eigen vrije tijd korting kunnen krijgen op cultuur.

Vakdoelen

  • Vakdoel 1: Je leert inspringen op de behoefte van de klant.
  • Vakdoel 2: Je leert samenwerken.
  • Vakdoel 3: Je leert werken met apparaten uit de grootkeuken.