Techniek

Techniek

Het vak Techniek heeft ieder leerjaar een andere  accent/ aandachtspunt. Het begint met het verkennen van materialen en gereedschappen en leidt uiteindelijk tot een zelfstandig werkende leerling die op projectmatige basis aan de slag gaat in de werkplaats.


We verkennen verschillende gereedschappen en materialen.We doen dit door middel van diverse werkstukken. (2 lesuren per week.)

In de opdracht kan, naast de technische zaken, ook  creativiteit een plaats hebben. Ook doen we om de fijne motoriek te trainen en te oefenen met meten, “technisch tekenen”. ( 1 lesuur per week).

Doelen

  • Lesdoel 1: Kennismaken met verschillende materialen,
  • Lesdoel 2: Kennis maken met verschillende gereedschappen.
  • Lesdoel 3: Kennis maken met verschillende technieken en vaardigheden.

Lesprogramma

Verschillende opdrachten waarin verschillende materialen gebruikt worden. Ook wordt er aandacht besteed aan veilig werken en de theoretische kennis van veiligheidsprotocollen.  Er worden praktische zowel als theoretische toetsen afgenomen tijdens de toetsweken.

We gaan verder met het verkennen van gereedschappen en materialen. De werkstukken zijn wat groter en er wordt meer aandacht besteed aan het juiste gebruik van de gereedschappen. Vanuit de werktekening staat de opdracht centraal.

Doelen

  • Lesdoel 1: Verdieping in kennis van materialen en gereedschappen.
  • Lesdoel 2: Verdieping in het juiste gebruik van gereedschappen.
  • Lesdoel 3: Vanuit een werktekening werken.

Lesprogramma

Verschillende, grotere opdrachten waarin verschillende materialen gebruikt worden. Ook wordt er aandacht besteed aan veilig werken en de theoretische kennis van veiligheidsprotocollen.  Er worden zowel praktische als theoretische toetsen afgenomen tijdens de toetsweken.

Er kan gekozen worden voor het vak techniek, 2 lesuren per week.
We werken in de werkplaats aan diverse opdrachten, meestal van hout.

Doelen

  • Lesdoel 1: Verdieping in kennis van materialen en gereedschappen.
  • Lesdoel 2: Verdieping in het juiste gebruik van gereedschappen.
  • Lesdoel 3: Vanuit een werktekening werken.

Lesprogramma

Verschillende, grotere opdrachten waarin verschillende materialen gebruikt worden. Ook wordt er aandacht besteed aan veilig werken en de theoretische kennis van veiligheidsprotocollen.  Er worden zowel praktische als theoretische toetsen afgenomen tijdens de toetsweken.