Home » Privcacyverklaring

Privcacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website  en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft  vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een  wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming  Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren  van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit  voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op  de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan  met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip  van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden  geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en  klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de  website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens  worden niet aan derden verstrekt.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen  op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door  code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst  onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van  Facebook en van Twitter (welke  regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die  zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.  Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website  wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt  opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.  U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting  door de Consumentenbond voor uitleg.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met Praktijkschool De Poort haar vertegenwoordiger heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw  persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht  onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of  te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen,  indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en  diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Praktijkschool De Poort, 2e Sweelinckstraat 160, 2517 BH Den Haag.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen.  Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.