Sport & Bewegen

Sport & Bewegen

Het vak lichamelijke opvoeding op De Poort houdt een aantal belangrijke aspecten in. We leggen uit wat we doen in onder- midden- en bovenbouw. Verder vinden er nog speciale- en maandelijkse activiteiten plaats.


Doelen

  • gezond en verantwoord bewegen
  • prestaties leveren en doorzettingsvermogen ontwikkelen
  • samenwerken en sociaal met elkaar omgaan
  • vrijetijdsbesteding en keuzes kunnen maken.

Lesprogramma

Onder- en middenbouw (Basisvorming & Arbeidsvoorbereiding):

In de eerste 3 leerjaren geven we twee keer per week lichamelijke opvoeding.

Daarin is veel aandacht voor sport en spel (voetbal,korfbal, hockey, basketbal, slagbal, lijnbal, racketspelen) maar ook voor gymnastiek/turnen en atletiek.

Leerlingen krijgen individuele- en groepsopdrachten. Jullie leren ook de leiding te nemen en/of te assisteren, daarbij geven jullie ook een warming-up les aan medeleerlingen. Elk leerjaar kan er een certificaat worden behaald.

Bovenbouw (diplomering):

In het vierde jaar volgen jullie één lesuur lichamelijke opvoeding per week. Het leiding geven neemt verdere vormen aan door het feit dat jullie een gymles moeten voorbereiden en geven aan klasgenoten. In klas 5 geven jullie ook nog een keer les aan een onderbouwklas om zodoende het lesgeefcertificaat af te sluiten.