bibliotheek klas 3-20130221-21Met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn wij een taalkansenschool. Dat wil zeggen dat taal in al ons onderwijs, bij zowel de theorie als de praktijkvakken, extra aandacht krijgt. De leerlingen vergroten daardoor hun taalvaardigheid.

Taalvaardigheid en succes zijn nauw met elkaar verweven. Taalvaardige leerlingen zijn beter in staat het maximale uit zichzelf en hun eigen talenten te halen. Dat is waar wij als praktijkschool voor staan. Het ontwikkelen van talent van een ieder. Door betere taalvaardigheid zullen onze leerlingen zich beter ontwikkelen en daardoor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en/ of het vervolgonderwijs hebben!

Door met taal bezig te zijn leren onze leerlingen
• zich beter te handhaven in de maatschappij;
• hun kansen te vergroten op de arbeidsmarkt;
• beter te communiceren.