Theorievakken

Theorie

Tijdens de theorievakken werk je aan de vier domeinen: wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Deze domeinen zie je in elk theorievak terug.


Doelen

De doelen die we met de Theorievakken willen bereiken zijn afhankelijk van de uitstroom van de leerling.

 1. 1e klas en uitstroom “leren & arbeid”
  Het niveau van Nederlands, rekenen, begrijpend lezen en de andere theorievakken op het niveau brengen zodat uitstroom naar het VMBO mogelijk is (PRO+)
 2. Uitstroom “leren” of “leren & arbeid”
  Het niveau van Nederlands (begrijpend lezen, luisteren en schrijven) en rekenen op het niveau brengen zodat uitstroom naar het MBO mogelijk is (eventueel met een Entreeopleiding niveau 1 intern op de Poort).
 3. Uitstroom “arbeid”
  Het niveau van de theorievakken op het niveau brengen dat voor de leerling haalbaar is.

Lesprogramma

 • In de onderbouw lessen uit de methode StruX.
 • We zijn een taalaccentschool dus veel aandacht voor taalonderwijs en lezen.
 • Voor beperkt aantal leerlingen mogelijkheid tot NT2 onderwijs.
 • In de midden- men bovenbouw lessen uit de methode StruX en uit de methode Deviant.
 • Lessenpakket: Nederlands, Lezen, Rekenen & Wiskunde, Engels, Cultuur en Maatschappij, Wereldoriëntatie, Sociale Vaardigheden, Theorie Beroepsoriëntatie, Veilig op stage