Kan de leerling uitstromen naar VMBO?

Voor leerlingen die laten zien dat zij grote vooruitgang boeken en meer en moeilijkere lesstof aankunnen, bieden wij een Pro+ plan aan. De leerling krijgt dan naast het reguliere lesaanbod extra werk. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de werkhouding en het gedrag van de leerling. Mocht dit dusdanig positief verlopen, dan onderzoeken we of een overplaatsing naar het VMBO wenselijk en haalbaar is. Wanneer dit niet het geval is, is er de mogelijkheid om in de bovenbouw het MBO Entree traject te volgen. De leerling stroomt dan uit met een MBO diploma, naast het Pro-diploma.


Wat zijn de uitstroommogelijkheden na praktijkonderwijs?

Onze leerlingen gaan of doorleren (MBO Entree of MBO niveau 2) of ze stromen uit naar een passende vorm van arbeid.


Maakt de school gebruik van Magister of iets dergelijks?

Wij maken gebruik van Presentis als onderwijs management programma en als leerlingvolgsysteem.
Dit zal in de toekomst ook voor ouders toegankelijk worden.


Moeten de leerlingen zelf boeken meenemen?

De leerlingen hoeven geen boeken mee te nemen. Alle leermiddelen zijn op school aanwezig.


Hebben de leerlingen verschillende docenten?

Alle leerlingen hebben een vaste mentor. Deze geeft zoveel mogelijk de theorievakken aan de leerling en is de coach van de leerling. Met de mentor worden de ontwikkelingsdoelen besproken. Voor de praktijkvakken heeft de leerling voor ieder vak een andere docent. Voor klas 1 betekent dit dat een leerling met ongeveer 10 leerkrachten te maken heeft.