Hebben de leerlingen verschillende docenten?

Alle leerlingen hebben een vaste mentor. Deze geeft zoveel mogelijk de theorievakken aan de leerling en is de coach van de leerling. Met de mentor worden de ontwikkelingsdoelen besproken. Voor de praktijkvakken heeft de leerling voor ieder vak een andere docent. Voor klas 1 betekent dit dat een leerling met ongeveer 10 leerkrachten te maken heeft.