Hoe onderhoudt de school het contact met ouders over een leerling?

Iedere klas heeft een mentor. Dit is voor de leerling en de ouders het 1e aanspreekpunt. Ouders en leerling krijgen ook het mailadres van de mentor. Vanaf klas 4 heeft de leerling naast een mentor ook een stagebegeleider. Deze is het 1e aanspreekpunt v.w.b. alles rondom stage. Wij hebben aan het begin van het jaar een informatieavond daarnaast is er twee keer per jaar een oudergesprek waarin de ontwikkeling van de leerling besproken wordt. Tegen het eind van het jaar is er ook een informatieavond over het volgende leerjaar. In klas 1 komt de mentor op huisbezoek. Daarnaast kan een ouder na schooltijd altijd contact opnemen met een docent via de telefoon of mail.