Is er extra zorg op school?

Er is veel extra begeleiding op school. De school heeft een zorgteam, dit team bespreekt wekelijks welke leerlingen er extra begeleiding nodig hebben en hoe deze ingezet wordt.
Als een leerling wordt aangemeld voor extra begeleiding krijgt het een vaste casemanager van school die de leerling begeleidt. Wanneer wij vanuit school niet de optimale begeleiding kunnen bieden, is het soms mogelijk om dit bij externe partijen in te kopen. Dit gaat dan via het Samenwerkingsverband Zuid Holland West.