Kan de leerling uitstromen naar VMBO?

Voor leerlingen die laten zien dat zij grote vooruitgang boeken en meer en moeilijkere lesstof aankunnen, bieden wij een Pro+ plan aan. De leerling krijgt dan naast het reguliere lesaanbod extra werk. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de werkhouding en het gedrag van de leerling. Mocht dit dusdanig positief verlopen, dan onderzoeken we of een overplaatsing naar het VMBO wenselijk en haalbaar is. Wanneer dit niet het geval is, is er de mogelijkheid om in de bovenbouw het MBO Entree traject te volgen. De leerling stroomt dan uit met een MBO diploma, naast het Pro-diploma.