Krijgen de leerlingen toetsen?

De leerlingen laten, d.m.v. door de school ontwikkelde toetsen zien, wat zij aan vaardigheden en kennis hebben geleerd. Dit geldt zowel voor de theorie als voor de praktijkvakken. Ieder jaar meten we door methode onafhankelijke toetsen (CITO en TOA) wat de vooruitgang van de leerlingen is op de diverse gebieden: begrijpend lezen, spelling, schrijven, luisteren en rekenen.