Kunnen leerlingen blijven zitten?

In de regel blijven leerlingen niet zitten. Er kan in overleg met leerling en ouders besloten worden dat een leerling een (deel van het) jaar overdoet. Of dat er een bepaald traject versneld wordt doorlopen.