Moeten de leerlingen zelf boeken meenemen?

De leerlingen hoeven geen boeken mee te nemen. Alle leermiddelen zijn op school aanwezig.