Wat doet de school aan de geloofs- of levensovertuiging?

Wij horen bij (SCOH) Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. Wij vieren de Christelijke feesten en verwachten dat alle leerlingen daaraan mee doen. We streven naar een respectvolle ontmoeting met andere culturen en geloofsrichtingen. Vanuit onze Christelijke identiteit werken wij vanuit de volgende kernwaarden: Betrouwbaar, Betrokken, Ontmoeten en Verbinden. Vanuit deze kernwaarden ontmoeten wij de andere culturen en geloven.