Wat doet de school als een leerling niet op school komt?

Als ouders de leerling niet tijdig afmelden, wordt er naar ouders gebeld om te vragen waar de leerling is. Als een leerling veelvuldig ongeoorloofd afwezig is, wordt leerplicht ingeschakeld volgens ons verzuimprotocol. Bij langdurig ziekteverzuim kan de schoolarts worden ingeschakeld.