Welke vakken geeft de school?

  • In de basisvorming (klas 1 en 2) worden de volgende vakken aangeboden:
    • Algemeen Vormende vakken (Nederlands, Rekenen, Cultuur & Maatschappij, Sociale Vaardigheidstraining, Wereldoriëntatie, Engels, Godsdienst)
    • Techniek, Koken, Media & Communicatie, Lichamelijke Opvoeding, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Maatschappelijke Stage
    • Beroepsoriëntatie op de sectoren: Techniek, Horeca, Zorg & Dienstverlening, Verkoop & Retail.

  • Vanaf klas 3 gaan de leerlingen stage lopen.
    • Eerst intern (op school), daarna extern (buiten de school).