Uitstroom

De leerlingen van praktijkschool “De Poort” kunnen uitstromen in diverse sectoren. Voor iedere leerling wordt een traject “op maat” gemaakt, want iedere leerling is uniek! Iedere leerling heeft speciale talenten en de mentoren van de Poort zijn gespecialiseerd om juist die talenten te ontdekken en op waarde te beoordelen. De ene leerling kan goed leren, de andere leerling is weer enorm handig. En in beide gevallen is dat geweldig!
Onze leerlingen leren in 5 jaar vaardigheden waarmee ze op assistent-niveau de arbeidsmarkt op gaan. En vaak is dan het stagebedrijf de eerste werkgever van de leerling, een mooiere opstap kan je niet hebben!

Groep 3

De voorzorg richting uitstroom begint eigenlijk al in groep 3. Het aantal theorie-uren neemt een klein beetje af, want Arbeidstraining wordt een zeer belangrijk onderdeel. De leerlingen gaan 2 dagdelen per week onder leiding van Dhr. Verwoerd werken aan arbeidsvaardigheden. De groepsmentor is ook aanwezig om samen met de leerlingen gesprekken te voeren over werken en de vaardigheden die daarbij horen. Samen maken ze een plan, een I.O.P, om beter te worden.

Groep 4

In groep 4 gaan de leerlingen voor het eerst stagelopen. 2 dagen per week zullen de leerlingen het werkveld in de regio Haaglanden verkennen. Is het nou echt zo leuk om te werken in de zorg of met kinderen? Is het nou echt zo lastig als loodgieter? Of is werken in de detailhandel leuker dan je dacht?
Naast het verkennen van het werkveld is de ontwikkeling van arbeidscompetenties een belangrijk onderdeel. Voorbeelden van arbeidscompetenties zijn:
* op tijd komen
* omgaan met kritiek
* Initiatief nemen
* verantwoordelijkheid
De stagebegeleiders hebben een lijst met Arbeidscompetenties gemaakt die elke maand ingevuld moet worden door een stagebedrijf. Deze lijst wordt op school of op stage met de leerlingen besproken. Zijn er competenties die leerlingen echt moeilijk vinden, dan zullen de stagementoren extra lessen geven om deze competenties te ontwikkelen.

Meestal worden 3 tot 4 stages in dit schooljaar gelopen. En ook hier wordt Maatwerk gegeven. Want een leerling moet op een stageplek komen waar hij of zij past en zich thuis voelt.

Groep 5

In groep 5 zullen de leerlingen eerst een goed gesprek voeren met de mentoren van groep 5. Ouders zijn voor dit gesprek uiteraard ook uitgenodigd. Want het is het laatste jaar! Nu moet het gebeuren. Welk traject gaan we met de leerling in? Wat verwachten ouders? Wat verwacht de leerling? Allemaal vragen die zullen eindigen in een individueel traject voor de schoolverlater!

Werk

In de meeste gevallen zullen de leerling uitstromen naar arbeid/werk. Onze leerlingen onderscheiden zich in gedreven en gemotiveerde werknemers. Veel werknemers staan te springen om deze werknemers. In veel gevallen biedt een werkgever nog een extra opleiding of cursus aan. En de opleiding is vaak op MBO niveau! Een ideale opstap dus.
Werk onder begeleiding van een jobcoach
Sommige schoolverlaters komen in aanmerking voor een WAJONG. Deze WAJONG is voor zowel werkgevers als werknemers zeer aantrekkelijk. De leerling kan met deze WAJONG sneller aan een baan komen en in alle gevallen schakelen we een jobcoach in om de leerling na school verder te begeleiden. Deze jobcoach zorgt voor het contact tussen de baas en de ex-leerling, kan helpen bij solliciteren of in een moeilijk gesprek op het werk. Ideaal dus.
Zie hiernaast de informatie over de WAJONG. Alle stagementoren van De Poort zijn bereid om u persoonlijk het e.e.a. uit te leggen over deze regeling.
Studeren
Sommige leerlingen gaan, al in de 4-de, uitstromen naar een ROC(bijv. Mondriaan of ID College). Vaak hebben deze leerlingen al een apart traject in de 4-de gevolgd of hebben ze een instaptoets bij het ROC gemaakt.

Intensief contact met externe partners

CWI

Bijna dagelijks hebben de groepsmentoren van de groepen 5 contact met het Jongerenteam. Dit jongerenteam is onderdeel van het CWI en is speciaal opgericht voor jongeren uit het praktijkonderwijs. Het Jongerenteam kan de leerlingen via de “Startfoto” duidelijk maken waar hun talenten liggen. Vaak begeleiden de werknemers van het Jongerenteam de leerlingen richting een Leer Werk Centrum. Zo zijn er LWC in de richting van: Autopoets, Bouw, Autotechniek, Zorg, Horeca etc. In de meeste gevallen zullen ze een baan krijgen als ze het LWC met goede cijfers hebben afgerond.

UWV

Deze Instantie is verantwoordelijk voor de WAJONG. Ook met deze organisatie is intensief contact. Hoe vergaat het de leerling? Is alles rondom WAJONG goed geregeld?

Nazorg

Praktijkschool “De Poort” verzorgt voor alle schoolverlaters NAZORG. Dat betekent dat we alle uitstromers in de gaten blijven houden. In veel gevallen blijft het bij een telefoontje, omdat het met de leerling goed gaat. Maar als het met een leerling wat minder gaat, dan gaan de Nazorgbegeleiders direct aan de slag. Een afspraak op het werk, een afspraak op school en soms een afspraak thuis. De Nazorgbegeleiders gaan dan een plan maken om de leerling weer op de juiste rails te zetten. Wil een leerling naar een andere werkplek? Dan proberen de nazorgbegeleiders daar in te bemiddelen. Kortom: jullie zijn nog niet van ons af!