Update Corona 1 maart 2021


Vorige week is er weer een persconferentie geweest. De, voor ons, belangrijkste boodschap was dat de VO-scholen weer wat meer opengaan. Wel onder strenge voorwaarden en met meer maatregelen. Zo blijft de 1,5 meter afstand regel gelden, maar ook een dagelijkse gezondheidscheck bij de leerlingen is nu bij binnenkomst verplicht. De mentor moet bij binnenkomst aan uw zoon/dochter vragen of hij/zij volledig klachtenvrij is. Is dit niet het geval, dan zal hij/zij naar huis moeten worden gestuurd.

Met het College van Bestuur van SCOH is afgesproken dat wij het rooster zoals dat nu van toepassing is continueren en dus gedeeltelijk open blijven. Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen en de afstandsmaatregel uit te kunnen voeren, kiezen we ervoor om niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school te laten komen.

Dat betekent dat alle leerlingen een deel van de week op school zullen zijn.  De stages zullen ook zoveel mogelijk doorgaan.

Hoe het rooster van uw zoon/dochter er exact uit ziet, hoort uw zoon/dochter via zijn/haar mentor.

Wij houden ons uiteraard nog steeds aan alle richtlijnen en protocollen van de overheid. Deze zijn v.w.b. de vo-scholen aangescherpt. Dit heeft met name gevolgen voor eventuele quarantaine regels, mochten we onverhoopt te maken krijgen met een positief geteste medewerker/leerling.

De kans bestaat dat er dan groepen leerlingen/collega’s in quarantaine moeten. Dit heeft uiteraard gevolgen voor u en voor het onderwijs op onze school. Wij zullen u uiteraard persoonlijk berichten als er voor u zoon/dochter een quarantaine maatregel geldt.

Door ons allemaal goed aan de regels te houden, hopen we dat we bovenstaande situatie kunnen voorkomen.

Mocht u twijfelen of uw zoon/dochter naar school mag komen, kunt u ons uiteraard altijd even bellen.

 

 

Met vriendelijke groet,

Mevr. D.F.M. van Maanen
Directeur