Update Corona


Beste leerling van De Poort en ouders/verzorgers,
Gisteravond heeft onze minister-president Mark Rutte aangekondigd dat de huidige
maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april
2020.

Voor het onderwijs betekent dit concreet dat onze school gesloten zal blijven tot en
met de meivakantie (van 27 april t/m 8 mei). De week voorafgaand aan 28 april
maakt het kabinet bekend hoe we na 28 april verder gaan.

De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder
controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te
blijven. Ook in de meivakantie.

Onderwijs op afstand

Net zoals de afgelopen weken zullen wij het onderwijs op afstand blijven verzorgen.
Op de inmiddels bekende manier zal de leerstof aan jullie worden aangeboden en zal
er contact met jou en je ouders worden gehouden.

Ik ben onder de indruk van de inzet van jullie, jullie ouders/verzorgers en de
leerkrachten.

Ik doe hierbij een herhaalde oproep om ervoor te zorgen dat je tussen 09.00 uur en
15.00 uur je schoolwerk maakt. Dan is je mentor of vakdocent beschikbaar voor
vragen over de lesstof. Veel mentoren zien dat veel leerlingen pas ’s avonds of zelfs
’s nachts aan het werk gaan, dat is niet gewenst.
Zoals eerder gecommuniceerd, heeft het niet werken aan de lesstof gevolgen als je
weer op school bent.

Op de geplande vrije (feest) dagen zal de (digitale) school, net als normaal, gesloten
zijn. Je hebt dan, net als de leerkrachten, een vrije dag!
Het gaat de komende periode om de volgende dagen:

  • Goede vrijdag en 2e Paasdag: 10 en 13 april
  • Meivakantie: 27 april t/m 8 mei

Voorbereiding afronding schoolexamens

De examenkandidaten zullen apart worden geïnformeerd over hoe de
schoolexamens zullen worden afgerond.

Groetjes vanuit een hele stille school, je wordt gemist!
Juf Van Maanen, directeur