Veiligheid

DEN HAAG – De Poort mag zich sinds 4 maart 2014 een veilige school noemen. De school ontving uit handen van wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening) het Certificaat Veilige School. 


Veilige school: certificaat

Om dit certificaat te behalen en te behouden moet de Poort aan een aantal veiligheidseisen voldoen. Hierbij kunt u denken aan: duidelijke schoolregels, aandacht voor de omgang met elkaar, lessen over (cyber)pesten, een pestprotocol (link naar protocol), een pestcoördinator, een vertrouwenspersoon en een klachtenregeling.

Mevrouw V van der Hoeven is onze pestcoördinator, vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris.

We zijn er trots op dat we een “Veilige school” zijn!

Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van de Gemeente Den Haag of op de website van Bureau Halt.

Veilige school: Praktijkschool De Poort ontvangt het certificaat 'Veilige School'
Praktijkschool De Poort ontvangt het certificaat ‘Veilige School’
Certificaat Veilige school