Week tegen het Pesten 2021


Van 27 september t/m 1 oktober doen wij mee met de landelijke Week Tegen Pesten. Het thema van deze week is dit jaar Buitensluiten? Uitgesloten!

In alle klassen zullen wij hier in deze week extra aandacht aan besteden. Iedere leerling hoort zich welkom te voelen op school en in zijn of haar klas. Niemand zou zich buitengesloten moeten voelen. Door met de klassen afspraken te maken over hoe wij met elkaar omgaan, helpen alle leerlingen mee aan een positieve sfeer in alle klassen.

Mocht uw kind zich gepest voelen, neemt u dan contact op met de mentor of met de anti-pestcoördinator (mevr. Van der Hoeven).