Week tegen pesten


Elk jaar wordt landelijk de Week tegen Pesten georganiseerd. Net als vorig schooljaar doet ook de Poort hieraan weer mee.

Van 23 t/m 27 september besteden we in en buiten de lessen extra aandacht aan dit onderwerp. Dit jaar is het thema van de Week tegen pesten Wees een held, met elkaar. Iedereen die op een positieve manier bijdraagt aan de groep is een held. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de docenten. Een leuke school maak je met elkaar.

Door de school zullen de leerlingen posters zien hangen. In de klas zullen er 1 of meerdere lessen aan worden besteed. Wat is het verschil tussen plagen en pesten, welke rollen zijn er wanneer het over pesten gaat, wat kun je doen als je zelf gepest wordt of ziet dat iemand wordt gepest, maar vooral hoe zorgen we met elkaar dat we een leuke klas zijn waarin niet wordt gepest.

Mocht uw zoon of dochter gedurende zijn of haar tijd bij ons op school vragen hebben of hulp nodig hebben t.a.v. pesten, dan staat mijn deur open! Naast de mentor is mevrouw van der Hoeven als antipest-coördinator voor leerlingen en ouders op maandag, donderdag en vrijdag altijd beschikbaar om te luisteren en te helpen.